Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Ett massabruk som säljer el? Titta på Värö bruk utanför Varberg.

På Värö bruk har man gått från att vara en storförbrukare av el och olja till en verksamhet som är så energisnål att man till och med kan leverera grön el utanför bruket.

Här går inget till spillo. Bruket är helt självförsörjande på energi, bland annat genom att man tar tillvara på överskottsvärme från sina processer. Men det stannar inte där. Tack vare målmedveten energieffektivisering kan man också se till att det blir energi över, som kan säljas. Och det är inga små mängder det handlar om; bruket levererar drygt 550 gigawattimmar per år, vilket motsvarar 28000 villors energibehov. 

Hjärtat i hela anläggningen kommer från ABB. Det är styrsystemet 800xA som styr och samordnar processerna, så att bruket får den överblick som behövs för att planera och optimera produktionen. För att ytterligare pressa sin egen elförbrukning har Värö installerat nya motorer och frekvensomrikare från ABB. 

Med tanke på att här finns 2 500 motor, så är besparingspotentialen mycket stor. Och de nya motorerna spar dubbelt. Dels genom högre verkningsgrad. Dels genom att det blir mer el över som bruket kan sälja. Visst är det lite annorlunda att industrier kan sälja el. Med hjälp av ABB är en hållbar lösning aldrig långt borta.