Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

En hamn där fartygen inte behöver diesel? Lägg till i Ystad.

Visste du att de allra flesta färjor som ligger stilla i hamn har sina dieselmotorer på? Det är ju mycket som måste fungera även när färjan ligger stilla.


Men i Ystad kan fartygen stänga av sina motorer och får istället sin el från land. Tack vare en unik lösning från ABB. En stor färja kräver elförsörjning som ett mindre samhälle. Därför går det åt mycket diesel under ett hamnuppehåll för att driva belysning, ventilation, kyla, barlastpumpar och luftkompressorer. Kring 3,5 ton bränsle och 11 ton koldioxid – för ett enda uppehåll på 10 timmar. Det motsvarar de årliga utsläppen för 25 bilar. 

Hamnen i Ystad gör alltså stora miljövinster med att istället ta kraften via en elanslutning från land. Men tyvärr är det inte så enkelt att det bara är att koppla in fartygen till elnätet. Standardfrekvensen för växelström i Europa är 50 hertz, och majoriteten av världens fartyg använder 60 hertz. ABB var först med tekniken att omvandla till rätt hertz. Dessutom är ABB:s system mycket flexibelt, så Ystads hamn kan ansluta fartyg med såväl 50 och 60 hertz.

Anläggningen i Ystad är den största i världen och hamnen räknar med att utsläppen av koldioxid ska minska med drygt 8000 ton per år. Det motsvarar de årliga utsläppen från 3300 bilar. Men det är inte den enda vinsten. När fartygen stänger av sina motorer blir hamnen tystare. Dessutom sparar rederierna in bränslekostnader och kan göra underhåll på motorerna när färjan ligger vid kaj.