Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Hög spänning när studenterna kom till ABB

Här testas avancerad teori i praktiken. Tack vare samarbetet mellan ABB och Uppsala Universitet får de blivande civilingenjörerna chans att experimentera i ett labb på Corporate Research.

I Corporate Research högspänningslabb i Västerås håller ett gäng blivande civilingenjörer i elektroteknik på att undersöka hur luft fungerar som isolationsmaterial. Studenterna, som läser en masterkurs i högspänningsteknik på Uppsala universitet, arbetar tillsammans i grupper fram lösningsförslag som testas i praktiken med hjälp av avancerad mätutrustning. Gustav Elfving, en av studenterna, följer experimenten med en höghastighetskamera:

"Det är intressant. Vi har gjort ett antal mätningar och uträkningar, och nu har vi fått alla värden vi behöver för att fortsätta", säger han.

Christer Törnkvist, gruppens lärare, går runt och diskuterar med studenterna.

"Nu får de se i praktiken det de tidigare bara sett mig rita på tavlan. Här får de testa och räkna med tillgång till den modernaste mjukvaran", säger Christer.

Christer arbetar med forskning inom högspänning som senior principal scientist på Corporate Research. Men idag är han på jobbet i sin andra yrkesroll, den som adjungerad professor vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

"Att kunna dela med mig av mina erfarenheter till nästa generation känns bra. Undervisning är ett meningsfullt arbete, och det är så roligt att se studenterna utvecklas och bli självständiga", berättar Christer.

Fakta

University Relations
University Relations är en formell överenskommelse mellan ABB och utvalda universitet och högskolor om att jobba i gemensamma projekt för att stärka samverkan mellan industri och akademi. Förutom Uppsala universitet har ABB skrivit avtal med Chalmers Tekniska Högskola, Mälardalens Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Linköpings universitet.

Adjungerande professor
Som adjungerande professor är du anställd både på ABB och vid universitet eller högskola. I rollen får du möjlighet att till exempel hålla föreläsningar, handleda doktorander och erbjuda studenter examensarbeten. 

Värdefullt samarbete

ABB har flera samarbeten med universitet och högskolor. De innebär bland annat gemensamma forskningsprojekt, och att ABB erbjuder examensarbeten, sommarjobb och plats för doktorander. Men också att ABB:s medarbetare, i likhet med Christer Törnkvist, kan fungera som adjungerade professorer eller föreläsare på olika lärosäten. För elektroteknikstudenterna på Uppsala Universitet betyder det en allsidigare utbildning med industriell relevans.

För ABB är de här samarbetena också ett sätt att säkerställa att det i framtiden finns kompetenta medarbetare att anställa. Och Christer Törnkvist påpekar att de blivande ingenjörerna redan bidrar till ABB:

"De här studenterna är framtiden. De är inte låsta i något tankesätt och ställer många knepiga frågor, som jag kan ta med mig till forskarna här på Corporate Research."

I labbet fortsätter experimenterandet. Studenterna har roterat och Henrik Svensson jobbar vidare utifrån de iakttagelser hans grupp gjorde i höghastighetskameran. I likhet med de flesta andra som här idag är det här hans sista kurs innan exjobb och arbetsliv väntar.

"Ett jobb på ABB skulle vara toppen", säger Henrik, och fortsätter:

"Jag vill jobba med förnyelsebar elgenerering. Det låter kanske klyschigt, men jag vill göra något som förbättrar världen. När jag går i pension vid 67-70 vill jag titta tillbaka och tänka: Men shit, vad jag har gjort bra grejer!"

Gustav Elfving pluggar vanligtvis till civilingenjör i Uppsala, men idag utför han avancerade experiment på Corporate Research i Västerås.

Christer Törnkvist har två yrkesroller. Han är både forskare vid Corporate Research och adjungerad professor vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Håkan Faleke diskuterar testresultatet med Henrik Svensson, Gustav Elfving och Isabell Grefberg.

Blivande civilingenjör i elektroteknik. Isabell Grefberg hoppas i framtiden på att få arbeta med projektledning inom förnyelsebar energi.

Håkan Faleke och Christer Törnkvist, båda från Corporate Research, diskuterar experimentet med Uppsalastudenterna.

”I vår utbildning får vi alla verktyg för att kunna vara med och förändra”, säger Henrik Svensson. När han blir färdig civilingenjör vill han göra något som förbättrar världen.

Foto: Jonas Bilberg Text: Lena Bergman

Läs mer