Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Marknad och försäljning

Du kan se denna sida på:

Vi förstår och samarbetar med våra kunder

I allt från kopplingar kring hundralappen till miljardstora kraftöverföringslänkar till havs säljer vi bland den mest avancerade tekniken i världen.

Vårt fokus är att hjälpa våra kunder att öka energieffektiviteten, öka sin produktivitet och minska påverkan på miljön.

I över 100 länder världen över använder våra 20 000 försäljare sina tekniska kunskaper och affärsinsikter för att förstå våra kunders komplexa behov och skapar tillväxt för både våra kunders och vår egen verksamhet.

Varför Marknad & Försäljning på ABB?

Om du vill arbeta hos ett företag som verkligen bryr sig om – samhälle, miljö, etik, säkerhet, människor och dig – då har du hittat rätt. För vi på ABB bryr oss på riktigt. Till exempel jobbar vi aktivt för att efterkommande generationer ska få en bättre värld att leva i.

Vi lägger största vikt vid både din säkerhet och att vi tillsammans – rakt igenom hela koncernen – håller vår etiska fana högt, bland annat genom nolltolerans mot mutor. Vi bryr oss också om dig som individ. Ett exempel på det är att vi gör vad vi kan för att du ska trivas och utmanas hos oss.

Därför är det dina intressen och mål som är utgångspunkten då vi tillsammans planerar för din utveckling, oavsett vad du siktar mot och i vilken takt du vill framåt. Vi har tydliga säkerhetsföreskrifter – för din och allas vår trygghet. Vi uppmuntrar också till en god balans mellan arbete och fritid och har generösa förmåner som vi hoppas ska skapa både trygghet, trivsel och välmående. Det är därför vi försöker bidra till att hitta lösningar som ska fungera för dig.

Du möter en trygg och tydlig arbetsplats som präglas av respekt, lyhördhet, förbättringsfokus och ansvar. Vi jobbar aktivt med att behålla och förbättra ett gott ledarskap och bra processer, där du kan få möjlighet till ett affärsmässigt ansvar. För att du ska trivas och lyckas hos oss krävs också att du är trygg i dig själv.

Vi har, som sagt, verksamhet i över hundra länder – men i Sverige har vi också oerhört stark lokal förankring över i stort sett hela landet.

Börja ditt jobbsökande nu!

Välj kompetensområde och land

Mer om att jobba inom Marknad & Försäljning


Teknik som skapar tillväxt

När vi fortsätter växa, tack vare vår marknadsledande teknik, finns det stora möjligheter för dynamiska och energiska säljare och marknadskunniga att öka våra marknadsandelar – på både mogna marknader och tillväxtmarknader.

Vi levererar allt från kraftsystem och robotar till lågspänningsprodukter. Det är ett väldigt brett erbjudande och lika brett är utbudet på utmanande roller hos oss. Det kan vara allt från att sälja komplexa system i världsklass till att hantera kanaler och partnerskap för distribution av våra mer standardiserade produkter.

Att förstå den fulla potentialen hos vår teknik och trenderna på våra marknader är mycket givande – och samtidigt får vi hjälpa våra kunder världen över att öka sin effektivitet, spara på resurser och minska utsläppen. Det gör att vårt arbete får en tydlig och viktig mening.

De exceptionella människor du samarbetar med, de unika projekt du får hantera och det internationella perspektivet i alla våra affärer kommer att ge dig den erfarenhet, kompetens och kunskap du behöver för att kunna ta din karriär till nästa nivå.

Vad krävs av dig?

Förutom att du både är intresserad av teknik och förstår den, behöver du:
  • Passion för försäljning och att arbeta med kunder och teknik
  • Drivet att vinna avtal
  • Förmåga att skapa långsiktiga, hållbara affärsrelationer
  • Drivkraften att överträffa kundens förväntningar genom att fokusera på kundens helhetsbild 
  • Kunna hitta rätt lösningar och paketera erbjudandet på ett effektivt sätt
  • Förmåga att kommunicera och presentera effektivt för olika intressenter

Utveckling och karriär


Tre huvudspår som alla leder framåt

Inom marknad och försäljning finns det tre huvudsakliga karriärvägar. Allteftersom din kompetens och dina intressen utvecklas kan du skifta mellan dem.

Försäljningsstöd


På ingångsnivå får du ge praktisk och teknisk support genom hela säljprocessen. Det blir ditt ansvar att säkerställa att interna och externa kunder har tillräcklig kunskap om både produkt och lösning. Du får också hjälpa kunden hitta den bästa tekniska lösningen.

Beroende på kompetens och intresse kan du komma att jobba ännu närmare kunden och få ansvar för ett utvalt segment eller geografiskt område. Eller så kan du välja att vidareutveckla dina affärsmässiga och tekniska talanger och specialisera dig på anbud och förslag eller kontrakt innan du tar steget in i en chefsroll.

Försäljning


När du börjar din försäljningskarriär här på ABB får du först bygga upp dina kunskaper om våra produkter och marknader, med regelbundna besök ute hos kund där du stärker relationerna för att nå dina försäljningsmål.

Nästa steg är att axla ansvar för en eller flera strategiska kunder. Som kundansvarig kommer du fokusera på tillväxt, lönsamhet och kundnöjdhet för att kunna utveckla samarbetet över tid. I det arbetet ingår även att, exempelvis, samordna säljinsatser från hela affärsenheten, se nya affärsmöjligheter och att identifiera eventuella kundproblem.

Säljchefer får ansvara för affärsplanering och både leda och utveckla sina team för att nå lönsam tillväxt och öka samarbeten mellan våra olika divisioner.

Marknad


När du börjar arbeta inom marknad blir du främst ansvarig för insamling och analys av konkurrenskraftig information. I det arbetet ingår att identifiera eventuella glapp, eller öppningar för tillväxt, för både nya och existerande produkter och tjänster.

Allteftersom du utvecklas hos oss och samlar på dig kunskap och erfarenhet, öppnar sig en rad möjligheter: du kan flytta över till affärsutveckling, in i en produktchefsroll där du får ta ett helhetsgrepp om en produkts livscykel eller så kan du fokusera på marknadskommunikation, där du får samarbeta med våra externa partners för att hantera kampanjer.

Vi vill att du växer hos oss

Vår framgång är beroende av att du växer och utvecklas. Ju mer du gör av din talang, desto bättre kommer det att gå för oss som företag. Så förutom de individuella utvecklingsplanerna, som vi tar fram i samråd med alla som jobbar hos oss, stöttar vi dig också om du vill skaffa dig en särskild utbildning inom marknad och försäljning.

Så länge det finns ett tydligt affärsbehov hjälper vi dig med förberedelser inför externa certifieringskurser med ledande utbildare.

Ta din karriär dit du vill

Att erbjuda flexibla karriärvägar är en huvudprincip för oss på ABB. Vi ser alltid till att stötta dig när dina intressen och prioriteringar förändras. Det innebär till exempel att vi kan hjälpa dig att flytta mellan olika länder, divisioner, affärsenheter och funktioner. Det är en av de största fördelarna du får när du jobbar i en koncern som är global på riktigt, och som har en bred produkt- och tjänsteportfölj.

Beroende på din erfarenhet och dina kunskaper kan det finnas öppningar inom områden som projektledning, supply chain management, ekonomi och affärskontroll, driftssäkerhet och kvalitet eller ledarskap på högre nivå.

Läs mer