Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

R&D – Forskning & Utveckling

Du kan se denna sida på:

Vi formar morgondagens värld

I över 100 år har vi på ABB lett den tekniska utvecklingen inom flera områden, och vi ligger i täten än idag.

Med sju forskningscenter runtom i världen, över 8000 teknologer och en årlig investering på 1,5 miljarder dollar har våra insatser inom forskning och utveckling säkerställt att våra produkter och vår service är bland de absolut bästa i världen.

Våra ingenjörer och forskare inom R&D har skapat banbrytande teknik som har förändrat hur världen fungerar och hur hela branscher är verksamma. Vi utmanar kontinuerligt teknikens/konventionens gränser med ett ständigt fokus på att leverera solid avkastning åt våra kunder och aktieägare. Och den tydliga forskningskulturen är ett stolt arv vi bär här på ABB i Sverige.

Varför R&D på ABB?

Vi fokuserar på två områden: att utveckla förbättringar av våra produkter och vår service på kortare sikt samt banbrytande uppfinningar som är avgörande för att behålla och stärka vår position som marknadsledare på lång sikt – samtidigt som det stärker vår framtida tillväxt.

Våra forskningscentra fokuserar vi på nio områden som matchar ABB:s teknik: kommunikation, kontroll, elektromagnetik, material, mekanik, kraftelektronik, sensorer, mjukvara och brytarteknik.

Experterna på våra laboratorier arbetar på specifika projekt med teknologer inom affärsenheterna, med fokus på att applicera forskningsresultaten. När resultatet blir framgångsrikt så fortsätter utvecklingen inom respektive affärsenhet.

För att säkerställa att vi är flexibla och resultatinriktade har våra forskningscentra och affärsenheter nära samarbeten med ledande universitet världen över och med våra andra externa samarbetspartners i ett välutvecklat nätverk.

Så om du vill arbeta hos ett företag som verkligen bryr sig om – samhälle, miljö, etik, säkerhet, människor och dig – då har du hittat rätt. För vi på ABB bryr oss på riktigt. Till exempel jobbar vi aktivt för att efterkommande generationer ska få en bättre värld att leva i. 

Vi lägger största vikt vid både din säkerhet och att vi tillsammans – rakt igenom hela koncernen – håller vår etiska fana högt. Vi bryr oss också om dig som individ. Ett exempel på det är att vi gör vad vi kan för att du ska trivas och utmanas hos oss.

Du möter en arbetsplats som präglas av respekt, samarbete, beslutsamhet och ansvar. Och vår storlek och lönsamma verksamhet gör att vi har de resurser som krävs för att verkligen genomföra det vi föresatt oss.

Att få jobba med de senaste teknikerna ihop med ingenjörer och forskare i världsklass runt hela jorden ger dig chansen att forma framtiden för kraft och produktivitet – och skapa en bättre värld.

Börja ditt jobbsökande nu!

Välj kompetensområde och land

Mer om att jobba inom Forskning & Utveckling


Låt oss tillsammans skapa en bättre värld

Oavsett om du specialiserar dig inom forskning, produktutveckling, projektledning eller något annat så kommer du att hitta i princip gränslösa möjligheter att bredda din erfarenhet och ta din karriär till nästa nivå.

Många av våra R&D-specialister har en parallell akademisk karriär – där de håller föredrag eller arbetar som professorer vid universitet, publicerar sina forskningsresultat och deltar vid konferenser. Samtidigt som de aktivt bidrar med sin teoretiska expertis till våra projekt.  Vi har många studenter som skriver sina master uppsatser hos oss och det finns många öppningar för doktorander inom flera olika områden.

Dessutom, för att säkerställa att vi håller oss uppdaterade inom den senaste tekniken, så har vi starka relationer med ledande akademiska institut där vi exempelvis gör regelbundna studiebesök och håller föredrag. Slutligen eftersom vi samarbetar med kunder i över 100 olika länder världen över, finns det stora möjligheter att få jobba internationellt – både i våra forskningscentra och i våra affärsenheter.

De exceptionella människor du samarbetar med, de unika projekt du får hantera och det internationella perspektivet i alla våra affärer kommer att ge dig den erfarenhet, kompetens och kunskap du behöver för att kunna ta din karriär till nästa nivå.

Vad krävs av dig?

De flesta roller inom forskning och utveckling kräver en examen i något av våra kärnområden, ofta en doktorsexamen för att jobba på något av våra forskningscentra. Kraven varierar såklart för olika roller på olika nivåer. Se gärna de specifika tjänsterna som publiceras på vår webbplats.

Förutom specifika krav behöver du ha:
  • Förmåga att komma på och tillämpa nya lösningar för att skapa konkurrensfördelar för oss och våra kunder
  • Förmåga att se helheten: tillämpa, kombinera och förbättra föreslagna lösningar för att skapa bästa möjliga resultat
  • Förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat, samt förbättra processer och dokumentera resultat
  • Stark kommunikationsförmåga, både i skrift och i tal; vara en aktiv lyssnare som både tar in och beaktar olika synpunkter, alltid förespråka den bästa lösningen oavsett vem som kom på idén från början
  • Ett aktivt nätverk där du kan utveckla omfattande relationer globalt, såväl internt som externt.
    Förmågan att hålla dig uppdaterad med nya marknadstrender och säkerställa att vår teknik är korrekt skyddad

Utveckling och karriär


Hur vill DU fortsätta utvecklas?

Att få jobba med globala projekt och dela kunskap med tekniska experter vid universitet och hos våra samarbetspartners ger dig – och alla våra forskningsingenjörer och forskare – stora möjligheter att fördjupa din kunskap och bli en världsledande expert inom ditt område.

I det första steget, innan du fått nödvändig erfarenhet, kommer du att delta i produktutveckling eller forskningsprojekt bredvid seniora experter. Där får du bidra med dina teoretiska kunskaper och kreativa idéer. Allteftersom du bygger på din förståelse för våra produkter och lösningar kommer du utveckla din förmåga att applicera din expertis på dem – i samarbete med ledande yrkesmänniskor över hela linjen inom verksamheten för att utmana konventionerna.

Våra seniora tekniska experter befinner sig i världens absoluta framkant inom sina respektive områden och bidrar på en internationell nivå med sin kunskap. Det är de som leder och driver våra processer framåt. De delar aktivt och generöst med sig av sina expertkunskaper till yngre ingenjörer, forskare och studenter samt till ledningsgrupper på högre nivå.

Projektledning


Hos oss på ABB sker den mesta forskningen och utvecklingen i projektform, men våra projekt skiljer sig från övriga projekt inom organisationen eftersom det finns en inbyggd osäkerhet i dem vad gäller resultat och tidsåtgång – något som gör dem utmanande att planera.

Som junior projektmedlem får du lära dig hur våra procedurer och processer fungerar, innan du kan få ta ansvar för mindre lokala projekt. Sedan bygger vi på din erfarenhet tills du är redo att leda stora, globala uppdrag när du vuxit in i en mer senior roll. Med mentorskap från seniora kollegor och regelbunden utveckling på och utanför jobbet, utvecklas din kompetens inom handel och affärer så att du kan stötta vår verksamhet på bästa sätt.

Bredden i det vi gör betyder att det finns möjligheter för dig att fokusera på det tekniska område som intresserar dig. Dessutom kan du få jobba inom olika branscher och i olika länder.

Chefsinriktning


Möjligheterna som ledare och chef inom R&D hos oss är internationella, varierande och utmanande.

Som chef på ingångsnivå får du leda multidisciplinära team, antingen i något av våra forskningscenter eller inom en specifik affärsenhet, och skapa nya lösningar som möter våra kunders behov. I den positionen får du ansvaret för att se till att våra projekt håller både givna tids- och budgetramar.

Som chef på mellannivå kommer du fokusera på att utveckla ny expertkompetens genom forskningssamarbeten och att genom att motivera ditt team att ständigt ta nya steg. Du kommer arbeta på en allt tydligare internationell nivå och ett av dina främsta ansvarsområden blir att underlätta samarbeten över gränserna.

Som internationellt erkänd ledare och expert inom ditt område kommer du som senior ledare att fokusera din kompetens och expertis på globalt strategiska roller inom ditt område.

Vi vill att du växer hos oss

Vår framgång är beroende av att du växer och utvecklas. Ju mer du gör av din talang, desto bättre kommer det att gå för oss som företag. Så förutom de individuella utvecklingsplanerna, som vi tar fram i samråd med alla som jobbar hos oss, stöttar vi dig också om du vill skaffa dig en särskild utbildning inom konstruktion.

Så länge det finns ett tydligt affärsbehov hjälper vi dig med förberedelser för externa certifieringskurser med ledande utbildare.

Ta din karriär dit du vill

Att erbjuda flexibla karriärvägar är en huvudprincip för oss på ABB. Vi ser alltid till att stötta dig när dina intressen och prioriteringar förändras. Det innebär till exempel att vi kan hjälpa dig att flytta mellan olika länder, divisioner, affärsenheter och funktioner. Det är en av de största fördelarna du får när du jobbar i en koncern som är global på riktigt, och som har en bred produkt- och tjänsteportfölj.

Beroende på din erfarenhet och dina kunskaper kan det finnas öppningar inom områden som konstruktion, produkt- och projektledning, tillverkning, kvalitet och driftssäkerhet eller service.

Läs mer