Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Du kan se denna sida på:

Programmets utformning

 

Introduktion

Den första veckan har vi fokus på att introducera dig till din traineegrupp, ABB och din nya hemstad Ludvika eller Västerås. Du träffar även både personer med nyckelpositioner inom koncernen samt den traineegrupp som började terminen före dig. Under introduktionsveckan får du även din dator och mobil samt mer information om din kommande traineetid så att du är väl förberedd inför din praktikperiod som börjar veckan efter. 

>> Läs Annas blogg om introduktionsveckan
>> Läs Agurtzanes blogg om fördelarna med att bo i Ludvika

Praktik

Som trainee har du tre praktikperioder á 10 veckor. Praktikplatserna söker du själv utifrån ditt intresse och vi rekommenderar att du provar olika verksamhetsområden. Praktikperioderna ger dig möjlighet att lära känna ABB:s olika verksamheter, utveckla ditt personliga nätverk och hitta din framtida arbetsplats.

Praktikperioderna ger dig en introduktion till vilka arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen och ska även stimulera dig till sökande av djupare kunskap om t ex processer och företagskultur.

Inom ett klart uttalat ansvarsområde får du lösa konkreta arbetsuppgifter och problem som är typiska för arbetsplatsens verksamhet. T ex bidra till verksamhetsutveckling, göra en marknadsundersökning, ansvara för en avgränsad del i ett utvecklingsprojekt eller löpande arbete inom ett leveransprojekt eller på en offertavdelning.

Studiebesök och seminarier

Ungefär en heldag per vecka så genomför du och din traineegrupp studiebesök på olika affärsenheter på ABB i Ludvika eller i Västerås. Ni får då en fördjupad inblick, kunskap och erfarenhet av våra värderingar, ledarskap, teknik och affär, genom nära möten med medarbetare, ledare och chefer från hela organisationen. 

Under traineeprogrammets första sju månader erbjuder vi dig dessutom olika utbildningar och seminarier som stödjer din personliga utveckling i syfte att du ska bli ännu mer rustad inför din fortsatta karriär på ABB. Några exempel är Business Relations Versatility och International Communication Programme (engelska affärspresentationer). Därefter följer utbildning i projektledning för utvecklingsprojekt och grundläggande affärsledning.

>> Läs Malins blogg om studiebesök på olika enheter

Coaching och personlig utveckling

Under programmet får du coaching och stöttning av både traineeansvarig och dina praktikchefer på dina olika praktikplatser. Efter varje praktikperiods slut får du feedback på vad som gått bra och vad du kan utveckla vidare. Vi tränar dig i att lära i vardagen samt att reflektera över händelser i omgivningen. Du kommer även att gå olika utbildningar och seminarier för att lära känna dig själva bättre (se ovan). 

>> Läs Jacobs blogg om utvecklingsmöjligheter

Språkträning

Många lockas av utlandspraktiken, men du möter och tränas i den globala koncernen redan på hemmaplan. Språk är en viktig del som är avgörande för ABB;s framgång på exportmarknaden. Vi erbjuder dig därför finansiellt stöd för att fördjupa dig i ytterligare ett språk på kvällstid förutom International Communication Programme (engelska affärspresentationer) som ingår i traineeprogrammet.

>> Läs Ghazals blogg om programmets internationella inriktning

Traineeförening

Du och dina traineekollegor bildar tillsammans en traineeförening vid starten. I föreningen har ni både en egen budget samt en traineelokal till ert förfogande. Det är här ni svetsas samman som ett gäng och du får vänner för livet. Bl a lagar ni goda talarmiddagar tillsammans i traineelokalen och åker på kundbesök, exempelvis till västkusten och Norrland.

Placering på affärsenhet

Efter sju månader (31 veckor) är det dags att påbörja din fasta placering på någon av ABB:s affärsenheter i Ludvika eller Västerås. Det är här du använder ditt kontaktnät från dina praktikperioder för att hitta den bästa placeringen. Var du väljer att fortsätta på din fasta placering beror på både dina egna önskemål och var det öppnar sig möjligheter ute i verksamheterna.

Vid starten på din fasta placering så gör du och din nya chef en utvecklingsplan för din framtida karriär.  Ofta är det först nu som en mer yrkesspecifik eller teknisk utbildning kommer in i din kompetensutveckling. Efter utlandspraktiken (se nedan) är det till den här enheten du kommer tillbaka och fortsätter din karriär. Naturligtvis har du hela ABB:s globala interna arbetsmarknad till ditt förfogande i ett framtidsperspektiv.

Utlandspraktik 3-6 månader

Du åker på utomlandspraktik för den affärsenhet där du har fast placering. Genom diskussioner med din nya chef kommer ni tillsammans fram till var i världen som det är lämpligast att du praktiserar under minst 3 månader. Praktiken ska både vara utvecklande för dig och vara till nytta för företagets affärsverksamhet. De senaste åren har varje traineegrupp spridits över hela världen och vi brukar vara representerade i alla världsdelar.

Utlandspraktiken kan se mycket olika ut, vissa traineer är på samma ställe under hela sin utlandspraktik och andra traineer delar upp vistelsen på fler olika platser. Arbetsplatsen kan vara ett säljkontor, en tillverkningsenhet eller en anläggningsplats.

Under utlandspraktiken får du möjlighet att lösa konkreta arbetsuppgifter och problem som är typiska för utlandsbolagets verksamhet. Du skapar unik förståelse för hur det är att arbeta i en internationell affärsmiljö samt får inblick i olika kulturer och hur dessa påverkar arbete och relationer. Utlandspraktiken ska även främja samarbetet mellan medarbetare i vår internationella koncern samt ge dig fördjupade språkkunskaper.

I din personliga träning ingår att själv förbereda din utlandsvistelse såväl professionellt som praktiskt. I slutet på traineeprogrammet första sju månader arrangeras ett utlandsseminarium med råd och tips.

>> Läs artikeln om Emmas utlandspraktik i Sydafrika

Diplom

Efter din hemkomst från utlandspraktiken så är din spännande traineetid avslutad och du får då ett traineediplom som bevis.

Programmets avslutning innebär att din kompetensutveckling fortsätter i samråd med din närmaste chef, kanske genom de interna utvecklingsprogram som finns inom ABB, t ex kommersiell projektledning, säljledning, teknikutveckling eller ledarutveckling.

Övrigt som är bra att veta

Som trainee är du fast anställd (tillsvidareanställd) med en marknadsmässig lön från första anställningsdagen. Du får även hjälp att hitta en hyreslägenhet och ersättning för flyttkostnader till din traineeort m.m.

Vår traineeansvarige är placerad i Västerås och har personalansvar för dig under dina första 7 månader som anställd på ABB. Vår traineeansvarige har regelbundna individuella samtal med dig för att stötta dig i din utveckling och ge svar på alla dina frågor. Traineeansvarige ansvarar även för genomförande och löpande utveckling av traineeprogrammet samt alla kontakter rörande traineefrågor i ABB Sverige. 

 

Nathalie Fransson, business developer på Power Grids

”En typisk vecka kan bestå av fyra arbetsdagar på den praktikplats man för tillfället har och avslutas med en traineeaktivitet där vi exempelvis gör studiebesök på en enhet inom ABB eller hos en kund. I traineegruppen blir vi väldigt tajta och sammansvetsade, eftersom vi går igenom så mycket tillsammans.”

Axel Phlipson, project engineer på Power Grids

"Att vara trainee innebär att gå till jobbet och veta att ingen dag är den andra lik. Du lär och utvecklas ständigt, utmanar dig själv under dina uppdrag och möter alltid nya inspirerande människor."

Paulina Ho, project manager på Industrial Automation

"Jag valde traineeprogrammet för att få chans att prova olika arbetsuppgifter och roller innan jag bestämmer vad jag vill göra i framtiden."

Joakim Lejkemo, product manager på Electrification Products

”Jag gillar att se och förstå helheten oavsett vad det handlar om och det är ju precis det man får i ABB:s traineeprogram. Redan från start får man möjlighet att arbeta på flera platser. Man ansvarar själv för att söka sina egna praktikperioder och väljer om de ska vara kopplade till sin utbildning eller ligga utanför sin comfort zone.”

 

Läs mer