Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Här finns ABB

Du kan se denna sida på:

I Sverige har vi en tydlig närvaro på ungefär 25 orter, i världen finns vi i över 100 länder

Vår  störst ort i Sverige är Västerås, men vi finns också i till exempel Umeå, Stockholm, Göteborg, Alingsås, Norrköping, Sundsvall och Uddevalla.

I Västerås finns vårt svenska huvudkontor och alla våra fyra affärsområden bedriver verksamhet här. Dessutom ligger ett av ABB:s största Research Centers här.

Här hittar du alla ABB:s enheter i Sverige.