Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Du kan se denna sida på:

Mångfald och jämställdhet hjälper oss levererar energi och produktivitet.

På ABB arbetar vi med att lösa några av de största globala utmaningarna i vår tid. Det är bara möjligt tack vare våra fantastiska medarbetare som var dag arbetar för en bättre framtid. Våra framgångar är helt och hållet beroende av att vi skapar en inkluderande kultur där alla känner sig välkomnade. En kultur som gör oss starkare, där individuella skillnader välkomnas och vi alla kan förenas för att skapa vår gemensamma framtid.

Hur tillämpar vi detta?

Vi bygger rätt strukturer, skapar de rätta strategierna och implementerar de rätta initiativen. Vi mäter sedan effekterna och sätter ännu mer ambitiösa mål för oss själva.

Som en del av vår ansträngning använder vi oss av de värdegrunder som finns beskrivet i följande:

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings Riktlinjer för multinationella företag

Internationella arbetsorganisationens Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet 

FNs Almänna förklaring om de mänskliga rättigheterna