Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Redogörelse av datasekretess

Du kan se denna sida på:

ABB respekterar din rätt till privatliv

Allmänt

Läs noga igenom den här redogörelsen av datasekretessen. Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss. 

ABB-gruppen (härefter ”ABB”) använder verktyget eRecruitment som en central del för att attrahera, rekrytera och behålla personal. ABBs eRecruitment-verktyg ger rekryterare möjlighet att publicera lediga befattningar runtom i världen och potentiella kandidater kan registrera sig i ABBs samlade bank av talanger för att sedan leta bland och söka de lediga tjänsterna.

Omfattning/tillämpning

Genom att registrera din kandidatprofil i ABBs talangbank tillhandahåller du ABB dina personliga uppgifter och medger därmed att du är intresserad av anställning hos ABB. Dina uppgifter kan därför komma att användas för att tillsätta lediga tjänster, vilket kan inkludera antingen en specifik ledig tjänst eller ytterligare potentiella lediga tjänster som inte omfattas av din ursprungliga ansökan.

Din information kommer att delas inom ABBs personalavdelning samt dess andra företagsfunktioner (t.ex. över- eller underordnade) för att avgöra hur väl din ansökan passar den tjänst du har sökt, eller potentiella framtida tjänster. Din ansökan kommer dessutom att granskas tillsammans med annan information du tillhandahållit ABB under rekryteringsprocessen (t.ex. intervjuer, utvärderingar och referenser). Skulle du bli anställd kommer dina uppgifter att användas för personaladministration, vilket inkluderar skapandet av ett personaldokument samt i hanteringssyften. Dina kontaktuppgifter kan även komma att användas för att förbättra din upplevelse av sökandeprocessen samt ABBs personalavdelnings rekryteringsprocess. Du kan till exempel bli tillfrågad att medverka i undersökningar gällande rekrytering. Din medverkan i sådana undersökningar är helt frivillig. Dina uppgifter kan även komma att användas i juridiskt, reglerande och statistiskt syfte.

 För att kunna ansöka om en tjänst kommer ABB be dig att lämna dina personliga uppgifter, dina kontaktuppgifter, tidigare arbetslivserfarenheter, utbildning, kompetenser, kvalifikationer samt dina arbetspreferenser. Du kan även bifoga dokument för att komplettera dina uppgifter, som t.ex. CV. Arbetsrelaterade frågeformulär kan vara en integrerad del av ansökningsprocessen.

Överföring/överlåtelse

ABB är ett företag med verksamhet över hela världen, vilket medför att dina uppgifter kan komma att användas globalt i anslutning till rekryteringsprocessen. Du är införstådd med att dina uppgifter kan komma att användas i länder med datasekretesslagar som kanske inte är lika hårda som dem i ditt hemland. Genom att lämna in dina uppgifter medger du tillåtelse för sådan överföring. ABB kommer vidta skäliga åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter samt förhindra otillåten användning av dem.

Tillgång till uppgifter

Endast anställda inom ABB, runtom i världen, involverade i rekryteringsprocessen, behöriga tredje-parts aktörer, så som rekryteringsbyråer, och IT-administratörer som assisterar ABB i rekryteringsprocessen kommer att ha tillgång till och använda sig av dina uppgifter.

Bevarande av uppgifter

Dina uppgifter kommer att lagras i systemet i 12 månader efter din senaste profiluppdatering. Om din ansökan inte blev utvald kommer ABB att kontakta dig innan de 12 månaderna har gått i syfte att be dig uppdatera din information. Om du väljer att då inte uppdatera dina uppgifter kommer din profil automatiskt raderas. Dina uppgifter kommer enbart att lagras längre perioder än 12 månader om lokal lagstiftning kräver detta. 

Vidare information

Om du har några frågor eller kommentarer kring denna redogörelse eller datasekretess i allmänhet vänligen kontakta oss när som helst.

Varken ABB eller någon annan tredje-parts aktör tar på sig ansvar gentemot kandidater vid överförandet av deras personliga uppgifter (vilket inkluderar eventuella misstag, förseningar eller fel vid överföringen) över internet.

Genom att klicka på ”Jag godkänner” bekräftar du att du godkänner den ovan nämnda redogörelsen och att dina uppgifter är korrekta, sanningsenliga, kompletta, icke vilseledande och framför allt att du erhållit alla akademiska och professionella kvalifikationer du hävdat. Dessutom godkänner du att ABB vidtar alla rimliga åtgärder tillåtna inom det lokala juridiska systemet för att säkerställa att den information du tillhandahållit under hela ansöknings- och rekryteringsprocessen är sann. Detta kan inkludera kontroller med tidigare arbetsgivare, akademiska och professionella institutioner samt andra instanser/myndigheter i enlighet med gällande lag.