Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Varning för bedrägeri

Du kan se denna sida på:

Varning: falska jobberbjudanden skickade via e-post

En del människor har mottagit vad som ser ut att vara genuina erbjudanden om anställning hos ABB via e-post, men som visat sig vara falska.

Den här typen av bedrägerier kallas ”nätfiske” och är ett e-postsvindleri med inriktning mot företag runtom i världen. I allmänhet handlar det om att avsändarna försöker anskaffa sig personlig och/eller bankinformation. De kan också kräva pengar i utbyte mot handläggning av arbetsansökningar eller för kostnader relaterade till ”arbetstillstånd” och ”arbetsvisum”.

I ytterligare fall har kandidater lovats intervjuer eller fått jobbgarantier mot betalning.

Sådana e-postmeddelanden kan se autentiska ut med företagslogotyp eller övertygande personlig information tagen från sociala media-nätverk. Dock är dessa e-postmeddelanden inte på något sätt kopplade till ABB och vi använder oss inte av sådana här metoder under någon del av vår rekryteringsprocess.

 

Hur ser ett äkta erbjudande från ABB ut?

Varje genuint erbjudande från ABB föregås alltid av en formel framställan samt en personlig intervju.

Vi frågar aldrig efter din bankinformation innan ett kontrakt skrivits under av båda parter. I Förenta Staterna frågar vi endast efter bankinformation efter det att ett erbjudande officiellt accepterats och den anställde börjat sitt arbete.

Vi ber aldrig arbetssökande om pengar.

 

Hur vet jag om det jobberbjudande jag fått är falskt?

Följande saker är viktiga att kolla efter:

  • Meddelandet eller det påstådda kontraktet har ett bristfälligt språk och/eller innehåller stavfel
  • Meddelandet har en e-postadress med ett annat domännamn än det förväntade (t.ex. ett påstått jobberbjudande från Irland kommer från en e-postadress i Ryssland eller Mellanöstern)
  • Om ett jobberbjudande från ABB kommer oväntat är det förmodligen falskt

Vad bör jag göra om jag får ett falskt jobberbjudande via e-post?

  • Behandla meddelandet med försiktighet
  • Svara inte på meddelandet
  • Lägg till avsändaradressen i ditt skräppostfilter för att förhindra framtida meddelanden från samma avsändare