Maria Mellung

Produktionsledare på Components

Components har cirka 400 anställda och tillverkar genomföringar och lindningskopplare för transformatorer. En lindningskopplare kan ses som transformatorns ”växellåda” och garanterar en god elkvalitet genom att hålla den utgående spänningen på en konstant nivå. Maria Mellung jobbar som produktionsledare på Components. Hennes uppgift är att stödja medarbetarna, driva utvecklingen av produktion och säkerställa leveransen ut.

- Jag ska säkerställa att vi har de resurser som vi behöver och stötta personalen med det stöd de behöver. Det är i allt från problem som dyker upp under dagen, genomföra förbättringsförslag till personlig utveckling.

Vad är det bästa med ditt jobb?


 - Pulsen, att det alltid händer något nytt och att man får jobba med människor.

De är viktigt att det rullar på ute på golvet. Maria börjar varje morgon med en genomgång av olika störningar i produktionen. De samlas i gruppen och går igenom om det varit några tillbud, om det är brist på något material eller några kvalitetsproblem. De går igenom störningarna och vem som skall åtgärda dem.

Vilken är den största utmaningen i din roll?


 - Att vara en riktigt bra ledare, att inspirera människor. En annan kul utmaning är att få igång den nya taktade linan! Det kommer att krävas förändringar i hur vi arbetar och agerar.

När samordningen med grupperna är gjorda samlas alla produktionsledarna. Här deltar bla lindningskopplarchefen, produktionschefen, kvalitet, inköp, försäljning, konstruktion. Produktionsledarna rapporterar läget i produktionen och det är här man kan se hur läget i fabriken är.

- Dagligen går vi igenom störningarna med gruppen och en gång i veckan samlas vi för att se om det är någon återkommande störning som behöver lyftas upp.

När Maria har gjort de här sakerna skall hon veta hur läget är. Sen dyker det alltid upp saker under dagen som hon skall lösa. En del i Marias jobb handlar om att vara med och jobba tillsammans med gruppen och ta fram den smartaste lösningen för produktionen. Det kan vara små saker som gör stora skillnader.

- Man vet aldrig hur en dag kommer att se ut och det är roligt, att dagarna kan bli olika.
Select region / language