Global site

Organisatoriska frågor


Den extra bolagsstämman i ABB Ltd kommer att äga rum onsdagen den 7 september 2022, klockan 10:30 på Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, i Zürich Oerlikon, Schweiz.
Den tryckta inbjudan kommer att skickas från måndag den 8 augusti 2022, vecka 32.

For English or German please read under: go.abb/egm

Den extra bolagsstämma kommer att sändas live här go.abb/ebs-se

 

Viktig information för registrerade aktieägare på svenska börsen (NASDAQ)

 

Innehavare av ADS (US) aktier på NYSE som svenska aktier på SIX AG, läs under go.abb/egm.

Rösträtt

Alla aktieägare som har registrerats av sin bank med totalt antal aktier (rösträtt) i ABB:s aktieregister senast på avstämningsdagen onsdagen den 31 augusti 2022 är röstberättigade. 

Inbjudan

Den trycka inbjudan kommer att skickas från måndag 8 augusti 2022, vecka 32. Inbjudan skickas inte ut till de aktieägare som har registrerat elektronisk avisering, de kommer att få en elektronisk inbjudan via Kivra den 26 juli 2022 i det fall man är registrerad hos Kivra.

Deadline för röstning

Svarsformuläret behöver vara företaget tillhanda senast fredagen den 2 september 2022 (e-post senast klockan 10:00 och e-röstning senast klockan 23:59 CEST).

 

Svarsformulär eller meddelanden som kommer in efter denna tidpunkt kommer inte att beaktas.

Röstning via post

Fyll i och underteckna svars-/fullmaktsformuläret och returnera det med hjälp av det bifogade kuvertet.

Elektronisk autentisering/röstning och instruktioner till det oberoende ombudet (e-röstning):

  1.  Besök InvestorPortal hos Computershare Sweden AB under go.abb/ebs-se.
  2.  Klicka på länken e-röstning/e-voting.
  3.  Logga in med ditt person- eller organisationsnummer och kod.
  4.  Du kan utfärda fullmakt till en annan röstberättigad ABB-aktieägare eller utfärda röstningsinstruktioner till det oberoende ombudet.
  5.  Klicka på bekräfta för att spara dina röster.

Behöver du hjälp?

Aktieägare med registrerade aktier på svenska börsen (NASDAQ) som behöver support med «InvestorPortal» systemet eller har frågor om röstning och utdelning, vänligen kontakta Computershare AB via e-post ABB@computershare.se eller ring +46 5 518 01 555 (måndag och fredag, klockan 09:00 - 16:00).

Organisatoriska frågor för extrastämman hänvisas till share.register@ch.abb.com.