Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Elektrifiering en stark kraft inom industrin

Grön el ska driva svensk industri framåt. Det enas både miljövänner och storföretagen om när man blickar mot en framtid utan fossila utsläpp. Elektrifieringen av industrin är redan i full gång, men ännu finns mycket som kan göras för den som vill minska både utsläpp och kostnader.

Många svenska företagsjättar satsar nu stort på att elektrifiera processer som tidigare drevs av fossila bränslen, samt att bli självförsörjande av förnybar energi. 

"Det sker otroligt mycket med elektrifiering just nu. En del kommer automatiskt i och med att processer automatiseras, men det finns även mer långsiktiga ambitioner inom industrin om att få bort fossila utsläpp och därför ser man el som en möjlighet i sina processer. Det finns ett affärsintresse men också ett hållbarhetsintresse då det är bra för miljön och för världen", säger Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige.

Stora möjligheter för stålindustrin

Redan idag har vissa industrier kommit långt med elektrifieringen. Papper- och massaföretagen ligger allra längst fram, och har i många fall nästan helt eliminerat fossila utsläpp med hjälp av självproducering av biobränslen och grön el. Pappersbruk kan till exempel göra egen el med hjälp av ånga som skapas i deras tillverkningsprocesser. 

Inom järn- och stålindustrin går det långsammare, men även där tittar företagen på alternativ. 

"Den stål vi producerar i Sverige utgår från järnmalm och inte från skrot, och där finns en jättestor potential att elektrifiera. Antingen fångar vi in koldioxiden som produceras eller så elektrifierar vi. Skulle vi ta elektrifieringsspåret inom stålindustrin är det en enormt stor omställning som kommer öka elanvändningen på ett sätt som gör att de fossila utsläppen minskar", säger Markus Wråke, vd på Energiforsk och tidigare chef för energisystemanalys på IVL Svenska Miljöinstitutet.

En av de största möjligheterna för stålindustrin – samt företag inom cement och kemi – är kanske att ersätta fossila bränslen som kol och koks med vätgas som produceras med el. Det sker genom en process som kallas elektrolys, vilken är relativt enkel men ännu betydligt dyrare än alternativen. 

"Det finns både en ekonomisk och politisk barriär mot att producera vätgas med el. Den ekonomiska kan vi övervinna genom teknisk utveckling och billigare elektrolysörer. Den politiska handlar om att göra de fossila alternativen dyrare, och ta till starka styrmedel för att driva på detta. Svenska företag som Vattenfall, SSAB och LKAB satsar mycket pengar på att ersätta kol och koks med vätgas. De tror att det kommer bli ett starkare tryck på att få bort koldioxidutsläppen i stålindustrin, och att vi då får en enormt stor konkurrensfördel om vi producerar grönt stål", säger Markus Wråke.

Svensk elkraft i världsklass

Svensk elkraft har betydligt lägre klimatavtryck än i de flesta andra länder, vilket skapar stora hållbarhetsvinster. Och det kan även ge en konkurrensfördel internationellt. 

"Det är 98 procent fossilfri el i svenska elsystemet, så vi är i världsklass på det. Det gör att det är intressantare att investera här i de lösningarna. Vi kan bidra med klimatsmart el till resten av Europa, men även med klimatsmarta produkter genom att elektrifiera processer. Och det ska vi utnyttja som en industriell konkurrensfördel. Sen vill vi att resten av världen kommer efter också så vi kan lösa klimatfrågan, men till dess kan vi bidra konkret", säger Pernilla Winnhed. 

"Efterfrågan på förnybar el ökar starkt, och stöttar omställningen till fossilfritt i energibranschen. Smart använt minskar förnybar el även fossila utsläpp från industrin och transporter. Norden ligger i framkant av denna energirevolution och Sverige bidrar stort. Industrin, inklusive energisektorn i sig, kan ge ett betydande bidrag. ABB utnyttjar teknik och innovation för att stödja detta skifte, som en del av vårt uppdrag för att möjliggöra ett starkare och smartare grönare elnät", säger Jenny Larsson, försäljnings- och marknadschef för ABB:s division Power Grids.

Text: Mattias Karén
Foto: Hans Nordlander, Jonas Bilberg, Gustav Mårtensson

Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige.

Jenny Larsson, försäljnings- och marknadschef för ABB:s division Power Grids.

Gruvindustrin är ett område där elektrifiering kan ge stora vinster.

Pappers- och massaföretagen har kommit långt när det gäller elektrifiering.

Läs mer