Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Fullt blås i vindkraftparken – lyckat samarbete löste säkerhetsproblemen

Vindkraftparken Blaiken hade problem med säkerheten. Hög höjd och stora krafter gjorde att Arbetsmiljöverket hotade med användarförbud. Nu gällde det att snabbt hitta en väg framåt för att lösa problemen. Ett samarbete mellan tre företag i Västerbotten resulterade i att hotet om användarförbudet hävdes.

På kommungränsen mellan Storuman och Sorsele i Västerbottens inland breder lågfjällsområdet Blaiken ut sig, 734 meter över havet. Det är kallt, blåsigt och långt från närmaste tätort. Här ligger en av de största landbaserade vindkraftsparkerna i hela Europa. Parken invigdes i september 2017 och är ett samarbete mellan Skellefteå Kraft och Fortum. Kraftbolagen har investerat 3,3 miljarder kronor för bygga parken med hjälp från företaget Dongfang Electric.

Men trots den stora investeringen fanns det säkerhetsbrister i vindkraftverken. Våningsplanen, dit hissarna troget skjutsar upp och ner de ansvariga i vindkraftverkens inre, saknade korrekt skydd. När hissen lämnat våningsplanet var risken att ramla ner från våningen för stor. Bristerna var så allvarliga att Arbetsmiljöverket hotade med användarförbud. Företaget GreenExergy kallades in för att få hjälp med att reda ut vilka krav Arbetsmiljöverket egentligen ställde.

"När vi fick uppdraget gjorde vi en granskning och såg att det var en del punkter som inte uppfylldes", berättar Pedro Raposo som är projektledare på GreenExergy.

Han kontaktade då i sin tur ABB som tillsammans med RCN (Robot Center Norr) fick i uppdrag att hitta en lösning på den bristande säkerheten. 

"De har små hissar som går mellan de olika våningsplanen i små öppningar i golvet på de 90 meter höga tornen. Dessa våningsplan skulle säkras så att ingen kunde trilla ner i öppningarna eller bli påkörd och klämd av hissen vid en nödsituation. Jag satte ihop en elkonstruktion och säkerhetslösning med ABB:s produkter, som jag sedan tog med mig till Sören Nygren på RCN", säger Fredrik Lindgren, applikationsförsäljare på ABB.

Lösningen blev en säkerhetskonstruktion med färdigmonterade plåtar som monteras på grindarna och gör våningsplanen betydligt mycket säkrare. Totalt var det 39 vindkraftverk med vardera 8 våningsplan som skulle konstrueras, alltså totalt 312 våningsstopp. 

Den största fördelen med just denna lösning är att den konstrueras, tillverkas och testas på plats hos RCN, redan innan den levereras till vindkraftsparken. 

"Det gör att själva monteringen blir oerhört mycket smidigare och driftstoppen betydligt kortare", säger Sören Nygren, vd på RCN.  

Blaiken Vind

Antal vindkraftverk: 99 stycken.
Tornhöjd: 100m i etapp 1 och 2, 90m i etapp 3 och 4
Rotordiameter: 100m i etapp 1 och 2, 110m i etapp 3 och 4
Årsproduktion: 700 GWh

Skellefteå Kraft har tillsammans med Fortum i bolaget Blaiken Vind AB byggt en vindkraftpark i Blaikenområdet i norra Sverige. Under 2017 har vindkraftparken blivit fullt utbyggd och består nu av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW. Detta gör att Blaiken är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på cirka 700 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 161 500 lägenheter och den totala investeringen har uppgått till cirka 3,3 miljarder kronor.

Text: Erik Salmonson
Foto: Johan Gunseus

Det här gjorde ABB

ABB tog fram elkonstruktion och konstruktion av säkerhetslösningen. Med säkerhetsrelän, givare, ingreppsskydd och kontaktorer skapades en grund för att säkerställa säkerheten i de 90 meter höga vindkraftverken.

Läs mer

Bilder

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig