Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

”Nu tänjer vi digitaliseringsgränserna”

Föreställ dig förarlösa fartyg, att betala en månadsavgift för roboten eller för antalet varv som motorn snurrar. Det är några exempel som ABB:s Chief Digital Officer Guido Jouret ser att dagens industrikunder kommer att kunna ta del av inom en snar framtid.

Tekniska lösningar som mobiltelefoni, bredband, surfplatta, dator, drönare, virtuell verklighet och förstärkt verklighet tar plats i industrin och skapar nya förutsättningar. Det samlade digitala erbjudandet ABB Ability™ bryter ner energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen i mindre delar.

”För att göra det enkelt att utnyttja fördelarna har vi skapat ett system som består av 210 lösningar. Det är en produkt eller en tjänst, oftast en hårdvara, mjukvara eller uppkoppling som gör att vi kan arbeta tillsammans med våra kunder”, säger Guido Jouret, som leder utvecklingen av ABB:s digitala lösningar för kunder över hela världen.
 
”Beroende på om målet är förbättrad effektivitet, produktivitet, tillförlitlighet, minskade koldioxidutsläpp eller att bli mer energieffektiv, kan vi hjälpa kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur att förstå vilka lösningar som kan ge fördelar just för dem.”

Digitaliseringen ger nya sätt att skapa värde. Utvecklingen går från lösningar som huvudsakligen fokuserar på övervakning, hjälper till att optimera kundens fabrik och anläggning till nya affärsmodeller.

”Istället för att äga roboten kan du köpa den som en tjänst. Du betalar en månadsavgift där övervakning, fjärroptimering och service ingår. I framtiden kan du också välja att betala för tjänsten när du använder den. Om du till exempel använder vår motor betalar du för antalet varv och hur snabbt den snurrar”, säger Guido Jouret och fortsätter:

”Uppkopplade produkter tillsammans med ABB:s nya affärsmodeller ger kunderna enorma valmöjligheter.”

Smartare teknik med AI 

För att kunna tillämpa AI, artificiell intelligens, och skapa modeller för maskininlärning krävs först och främst tillgång till stora mängder data.

”Systemet är flexibelt, det anpassar sig och lär sig snabbt. Vi kan se robotar som kan tas i drift snabbare, eftersom de inte behöver utbildas i så stor utsträckning. Det gör det möjligt för oss att öka produktiviteten i våra industriella system.”

Trenden går mot fjärrstyrning, så kallad teleoperation. För fartyg kan det innebära att det inte finns någon besättning ombord.

”Vi kan föreställa oss autonoma fartyg som i huvudsak navigerar själva. Kaptenen kan befinna sig på huvudkontoret och övervaka flera fartyg samtidigt.”

Förutom att öka produktiviteten ges möjlighet att samla expertkunskap och förbättra kvaliteten. Guido Jouret beskriver maskininlärning som ett verktyg vid till exempel visuell granskning och kontroll.

”Idag görs många kvalitetssteg manuellt, men snart kan smarta sensorer, kameror utrustade med AI, användas i en bilfabrik för att granska färgens kvalitet.”

ABB ansluter lösningar som idag finns inom olika divisioner och affärsenheter. Det gör det möjligt att arbeta över gränserna.

”Vi kan förmedla värdet av att olika produkter och lösningar kommer från ett företag. När vi ansluter dem med hjälp av digital teknik blir vi effektivare än någonsin.”

Hållbar digital arbetsmiljö

I arbetet med att skapa en hållbar digital arbetsmiljö inkluderas varje affärsenhet. Nästa steg är att varje funktion utvecklar en digital plan.

”Det finns möjlighet för varje land att välja område eller bransch att marknadsföra eller investera i. Sverige är till exempel känt för att ligga i framkant i utvecklingen av förnybar energi. Sverige har också otroliga skogsbruksreserver och avancerade gruvmöjligheter med Boliden som den mest produktiva gruvan i världen.”

På individnivå finns flera digitala verktyg som underlättar samarbete och bidrar till att stärka konkurrenskraften.

”Telepresence, Skype och annan framgångsrik teknik kan göra oss mer produktiva. Jag skulle vilja se att vi alla använder de digitala verktygen när vi arbetar tillsammans.”

Guido Jouret ser det också som en chans att förbättra livskvaliteten för medarbetare:

”Vissa behöver kunna arbeta deltid eller hemifrån. Med digital teknik kan vi attrahera och behålla de människor som gör ett bra jobb. Det blir fullt möjligt att tillgodose flera behov.”
 
Text: Carolina Rattur Lindstedt
Foto: Jonas Bilberg

Lösningar för energi, industri, transport och infrastruktur

”Den teknik som finns nu har en uppenbar nytta för kraft och industri. Med hjälp av VR, virtuell verklighet, kan vi till exempel visualisera framtida anläggningar, programmera robotar, träna operatörer och medarbetare”, säger Lena Stridsman, Digital Lead för ABB Sverige.

”Drönare utrustade med smarta sensorer kan flyga över raffinaderier och samla in olika typer av data och AR, förstärkt verklighet, kan bidra till ökad säkerhet och produktivitet. Självkörande fordon kan optimera logistiken i till exempel gruvor, samtidigt blir det också säkrare för människor som inte behöver vara där i samma utsträckning.”

Chief Digital Officer Guido Jouret ansvarar för digitaliseringen av ABB:s produkter och tjänster.

Guido Jouret besökte Sverige och berättade hur det digitala erbjudande ABB Ability™ kan hjälpa industri och energiföretag att bli mer produktiva. Förutom att medverka på Automation Scandinavia, ABB:s kunskapsforum för ledare och beslutsfattare inom process- och tillverkningsindustri, träffade han ABB Sveriges vd Johan Söderström.

Läs mer