Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Så blir företagsledare streetsmarta

Äldre ska lära yngre, så brukar det funka i mentorprogram. Men nu är rollerna omvända när Zilan Lawan, 30 år och tillförordnad vd för fotbollsklubben Dalkurd, blir mentor för Lennart Carlsson, 58 år och försäljningschef för ABB Sverige.

Många företag har svårt att rekrytera, samtidigt som många ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Inte för att de inte är kompetenta, utan för att de inte passar in i de mallar som företagen, medvetet eller omedvetet, använder sig av vid rekrytering. För att göra något åt det här har Fryshuset startat Omvänt mentorprogram där företagsledare blir coachade av en ung, streetsmart mentor.

I år deltar ABB för första gången genom Lennart Carlsson, ansvarig för försäljning inom ABB Sverige.

"Jag räckte upp handen direkt när vi fick frågan om någon hos oss var intresserade av att bli adept, eftersom det verkar vara en chans att få ny inspiration och lära känna nya människor. Det blir ett sätt att förstå vilka alternativ som finns för att hitta nya kollegor i framtiden och ta vara på den kompetens som finns i samhället."

Inte heller Zilan Lawan tvekade när hon fick frågan om att delta.

"Jag älskar utmaningar! Att få föra dialog och vara med i den här utväxlingen mellan oss som jobbar på gräsrotsnivå och multinationella företag som ABB är en möjlighet som inte går att tacka nej till!"

Hittills har de träffats för uppstartsmöte tillsammans med de andra deltagarna i programmet, men de har redan flera planer för hur de ska träffas framöver och involvera fler människor i respektive organisation.

"Lennart är ett energiknippe och jag ser jättemycket fram emot detta året", säger Zilan Lawan.

"Det är inte kompetensbrist i samhället idag, men de stora företagen vet inte var och hur de ska leta. Jag hoppas att jag och mitt nätverk ska kunna dela med oss av den kunskapen."

 

Om omvänt mentorprogram

Mentorprogrammet är en del inom Fryshusets verksamhet Up & Coming, som är en rekryteringstjänst inom Fryshuset i syfte att förmedla streetsmarta ledare och talanger till svenskt näringsliv. Inom mentorprogrammet blir höga chefer från stora företag och organisationer adepter och som mentorer får de unga, streetsmarta ledare som coachar dem under ett år. Projektet sker i samarbete mellan Fryshuset, MultiMind Bemanning samt Beachfront Communications.

 

Text: Karin Aase
Foto: Jonas Bilberg

Tips från Zilan Lawan

Sök er till rätt personer för att nå rätt personer. Det finns så många ungdomar som är hungriga på att lära sig så mycket, men de behöver rätt nätverk och få en chans att visa vad de går för. Vill du nå dem är det bästa du kan göra att vända dig till oss som jobbar med dem varje dag! Det finns så många människor inom organisationer och föreningar som vet så mycket om vilken resurs de här ungdomarna är, och kan man skapa nätverk mellan de här människorna och näringslivet skulle de gå snabbt att hitta rätt personer.

Tips från Lennart Carlsson

Våga vara nyfiken. Att bredda perspektiven som man gör inom omvänt mentorprogram kan ge nya insikter om vad det finns för lösningar på affärsmässiga problem som till exempel rekrytering. Just det här att få träffa människor som har gjort andra karriärvägar än vad vi traditionellt är vana vid är oerhört intressant och kan hjälpa oss att inte tänka så traditionellt.

Läs mer