Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

“Svenska företag kan flytta hem produktionen”

Svensk industri är smart, men kan bli ännu smartare. En av personerna som driver den utvecklingen framåt är Cecilia Warrol, ansvarig för Produktion2030. Hon anser att automatiseringen är en av nycklarna till framtida välstånd.

Det är lite av en klyscha att beskriva någon som ”spindeln i nätet”. Men få sitter nog på en position där de ska väva ihop så många delar, samtidigt som omvärldskollen måste hållas på topp. Cecilia Warrol är ansvarig för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 vid Teknikföretagen, arbetsgivareorganisationen som representerar drygt 3 900 företag. Produktion2030 är en plattform för att samla aktörer inom svensk tillverkningsindustri och produktionsforskning. Visionen är att samordna aktörer inom industri, forskning, privata stiftelser, departement och myndigheter för att skapa en konkurrenskraftig och hållbar produktion i Sverige.

"En del av mitt jobb är att prata med industriledare om viktiga framtidsfrågor, för att kanalisera deras behov. Jag samarbetar också med forskningsfinansiärer, personer inom utbildningssystemet och politiker, så att de kan se till att industrins behov tillgodoses. Det kan till exempel handla om att skapa testbäddar för smart industri i Sverige."

Ett hållbart Sverige

Om hon måste välja något som är viktigast i det mångfacetterade jobbet så är det att berätta för politiska beslutsfattare att Sverige har några av världens bästa teknikföretag och att vi måste fortsätta stötta den utvecklingen.

"Vi har många gamla industriföretag som är världsledande i sina nischer, det är något unikt. För att fortsätta ha det så måste vi satsa på forskning och infrastruktur. Då kan vi utvecklas och fortsätta vara ett rikt land med alltmer mångfald."

Hon upplever inte att det är svårt att få dem att lyssna, tvärtom är det här kunskap som är väldigt efterfrågad.

"Politiker målar sina framtidsvisioner med breda penslar, men faktum är att om vi ska bygga ett hållbart Sverige med fortsatt stor välfärd, så måste vi ha inkomster och det får vi genom export. Vi exporterar ungefär samma saker som för 100 år sedan, men med mycket högre förädlingsvärde."

Nya yrkestitlar skapas

Enligt Cecilia kan utvecklingen till och med få svenska företag att flytta hem produktion som förlagts utomlands.

"Det ser vi redan i dag. Till exempel Scania investerar väldigt mycket i Sverige nu, både i Södertälje och i Oskarshamn. Den senare anläggningen är en otroligt smart fabrik, en av de mer automatiserade fabriker vi har. Husqvarna, som tillverkar motorsågskedjor, har i dag produktion här, men de hade långtgående planer på att flytta produktionen utomlands. Men sedan insåg de att med hög automatisering, robotar, AI och sensorer, så kunde de vara mycket mer lönsamma i Sverige."

Cecilia tror inte nödvändigtvis att automationsutvecklingen kommer att göra så att hela yrken försvinner, utan det handlar snarare om att vissa arbetsuppgifter förändras. Men hon tror att vi kommer att se nya yrkestitlar som en konsekvens av robotiseringen.

"Företagen kommer att skapa nya yrken, som speglar deras framtid. Jag samlar på jobbannonser från industrin till mina föredrag. Volvo sökte till exempel en app-portföljförvaltare, det kunde väl ingen människa tänka sig för ett par tre år sedan att de skulle ha en sådan."

Text: Sofia Larsson
Bild: Samuel Unéus

Cecilia Warrol

Gör: Ansvarig för det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 vid Teknikföretagen
Bor: Stockholm
Gör på fritiden: Umgås med vänner, kultur och träning

Länkar