Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

YuMi® ökar produktiviteten

Företaget DEONET har genomgått en omfattande automatisering som bland annat innebär en tvåarmad samarbetande robot i produktionen – YuMi från ABB. Redan i tidigt skede syntes en tydlig ökning i produktiviteten vilket har gjort YuMi till ett uppskattat tillskott på företaget.

DEONET, en holländsk tillverkare av marknadsföringsprodukter som exempelvis USB-stickor, nyckelringar och pennor, är marknadsledande inom sitt område. Mycket tack vare intelligentare automation har de kunnat försvara sin ställning gentemot konkurrerande lågprisföretag. En viktig del av detta är med ABB:s YuMi, en tvåarmad, kollaborativ robot, som hjälper DEONET att automatisera olika processer.

”Vi har automatiserat alla våra produktlinjer och våra tryckpressar, och nu har vi automatiserat i form av en YuMi-robot som monterar produkterna”, detta berättar DEONET:s VD Rob van Berkom.

Hos DEONET kan YuMi exempelvis automatisera den laserstyrda processen som innebär att placera limpunkter på olika typer av USB-stickor och kreditkort. Om det görs på fel sätt kan limmet bilda strängar som kan förstöra produkten eller göra att den inte klarar kvalitetsstandard. YuMi:s dubbla armar innebär att roboten kan göra flera saker samtidigt, precis som en människa. Detta innebär bland annat att roboten kan placera kreditkortet i läge med ena armen och sedan limenheten med den andra.

Ju fler robotar- desto fler jobb

Förmågan till flexibilitet och att vara konkurrenskraftig blir allt viktigare, vilket fick DONET att undersöka möjligheterna till samarbetande automation. YuMi är företagets första robot och därför tog det ett tag innan medarbetare hade vant sig vid att ha YuMi på verkstadsgolvet. Men den tydliga ökningen i produktivitet gjorde snart YuMi väldigt populär. Joanie Slegers, chef för monteringsavdelningen, berättar om förändringen som innebar att presentera YuMi i produktion.

”Det är klart att roboten inte har kommit för att ersätta jobb, tvärtom är det så att ju mer vi behöver robotar, desto fler människor behöver vi för att planera och sköta robotar och utföra våra kvalitetskontroller”, förklarar hon.

 

Fakta DEONET

DEONET är en holländsk tillverkare av marknadsföringsprodukter som säljs till presentbranschen, marknadsföringsagenter, reklambyråer och IT-återförsäljare. Från sitt huvudkontor i Eindhoven i Nederländerna exporterar DEONET till mer än 60 länder i hela världen och har försäljningskontor i Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien, Polen och Turkiet.


 

Fakta YuMi

YuMi är en innovativ och samarbetande tvåarmad robot med funktion som kan frigöra mycket stor automationspotential inom industrin. Den är konstruerad för framtidens automation, till exempel för montering av små komponenter där människor och robotar arbetar tillsammans med samma arbetsuppgift. Roboten har inbyggd säkerhet, vilket betyder att den kan arbeta utan skyddsbur.


Läs mer