Program Automation Scandinavia 2018


Registrering

08:30

Registrering
At Six


Plenum

09:00 - 12:30

Plenum

Välkommen till Automation Scandinavia 2018

Talare:
Björn Jonsson
Divisionsansvarig Industrial Automation ABB Sverige

Så kan ABB Ability göra ditt företag mer framgångsrikt

(presentationen framförs på engelska)

Förbättrad operativ prestanda, effektivitet och produktivitet genom ökad driftstid, hastighet och avkastning är viktiga mål inom industrin. Genom att kombinera alla digitala lösningar i en gemensam plattform möjliggör ABB Ability hela kapaciteten i big data, smarta sensorer och annan ny teknik. Det ger dig tillgång till en större mängd data från installationer och system – data som kan omvandlas till direkta åtgärder för att öka lönsamheten. Hör vad ABB Ability kan erbjuda, såväl nu som i framtiden.

Talare:
Guido Jouret
Chief Digital Officer ABB Group

Innovation, snabbhet och samarbete ökar takten i den digitala transformeringen

Möjligheterna att med ABB Ability-lösningar höja prestandan i industrin är många – inte minst för dem som redan installerat ABB:s produkter och system. Med 40 års erfarenhet av digital teknologi fortsätter ABB arbeta för att svensk industri ska behålla sin ledande position. Vi är med i alla faser: Från att bolla idéer för nya unika lösningar, 3D-modellering vid projektering och simulering av fabriker vid igångkörning till on-line service och optimering av produkter, system och anläggningar. Tillsammans ökar vi takten i den digitala transformeringen.

Talare:
Lena Stridsman

Digital Lead ABB Sverige

Från infrastruktur till infraservice – ta del av Mälarenergis digitala strategiresa mot ”stadens kontrollrum”.

Visionen är satt, och arbetet med att ta sej dit har påbörjats. Mälarenergi berättar om sin digitala transformering – i vilken ände börjar man, vad gör man först, hur tänker man när målet är att utveckla digitala lösningar som ska minimera miljöpåverkan och skapa nya digitala tjänster inom Mälarenergis verksamheter och för Västerås stad och dess invånare.  ABB Ability™ och Collaborative Operation är två av verktygen i Mälarenergis digitala verktygslåda.

Talare:
Cecilia Johansson
och Henrik Wickström projektledare för  ”Stadens kontrollrum” Mälarenergi
tillsammans med Lena Stridsman

10:30 - 11:00 Fika i utställningen

I ett hypermodernt kontrollrum styr Borås Energi och Miljö stadens system

I samband med det stora miljardbygget av nytt reningsverk och kraftvärmeverk på Sobacken i Borås byggs också ett nytt gemensamt kontrollrum för övervakning och styrning av samtliga Borås Energi och Miljös process- och produktionsanläggningar. Hör vad som drivit Borås Energi och Miljö i arbetet och vilka möjligheter och synergier de ser i skapandet av framtidens kontrollrum.

Talare:
Göran Carlsson

Projektchef Borås Energi och Miljö

Följ med på resan mot framtidens tillverkningsindustri

Idag är robotar och IoT en naturlig del av vårt dagliga liv.  Vi har autonoma bilar och självdrivna gräsklippare, allt baserat på snabb utvecklingen av ny teknik. ABB har utvecklat automation, robotar, drivsystem för tillverkningsindustrin i årtionden och är en pionjär i området. I det här seminariet kommer vi att bli inspirerade av framtida marknads och tekniktrender och se mer av ABB’s utökade erbjudande inom fabriksautomation, och med det se hur ABB utvecklar framtidens tillverkningsindustri och gör skillnad för sina kunder.

Talare:
Susann Timsjö
Säljchef Robotics and Applications ABB Sweden
Fredrik Tancred
CEO B&R Sverige

Robotik och AI – state of the art och utmaningar

Robotik och AI är ett både fascinerande och expansivt teknikområde. Utvecklingen går fort och möjligheterna är många. Vilka lösningar används i industrin idag? Var befinner sig forskningen just nu? Och hur ska framtida utmaningar tacklas? Danica Kragić, en av Sveriges ledande robotforskare, tittar närmare på trender, utmaningar och framtida utveckling inom robotik och AI.

Talare:
Danica Kragic
Professor
Director, Centre for Autonomous systems
School of Computer Science and Communication

Lunch

12:30

Lunch
I utställningen


3 föredrag

13:30 - 14:10

3 föredrag

Cyber Security

Digitalisering måste gå hand i hand med cybersäkerhet
I samma takt som digitaliseringen ökar blir hoten mot industriella system allt fler, och inom EU skärps nu kraven på IT-säkerhet i många sektorer. Vi tar ett helhetsgrepp på cybersäkerhet och berättar hur ni når både ökad säkerhet och regelefterlevnad samtidigt som ni lägger grunden för fortsatt digitalisering av er verksamhet.

Talare:
Henrik Persson
Automation Security Expert, ABB

Operatörseffektivitet

I det moderna kontrollrummet fattar välmående operatörer bättre beslut
Aldrig tidigare har så få operatörer ansvarat för så mycket data som dagens kontrollrumsoperatörer. Det har heller aldrig varit ”så lätt” att använda sig av ny teknologi som det är nu. Men bristfällig implementering och begränsade kunskaper i systemets arkitektur medför onödig stress för såväl operatör som anläggning. Att förstå styrsystemet är att också veta hur kontrollrummet ska utformas, och vi berättar hur helintegrerade operatörslösningar med ABB Ability 800xA ger välmående operatörer förutsättningar att fatta rätt beslut.

Talare:
Linus Johansson
Area Sales Manager, Control Room Solutions, ABB
Per Lundmark
Senior Expert – Operator Effectiveness, ABB

Optimera din anläggning

Utnyttja fabrikens hela potential
Automatisera mera! Kontinuerliga förbättringsåtgärder online ökar prestandan och driftsäkerheten i er anläggning. Vi berättar hur avancerade tjänster för beslutsstödsystem och prediktivt underhåll hjälper kunder att utnyttja hela potentialen i sin fabrik. På ABB Collaborative Operation Center i Västerås har vi samlat våra främsta kompetenser och verktyg och här hjälper vi våra kunder till lönsam automation.

Talare:
Mikael Miglis
Manager Collaborative Operation Center Västerås, ABB

Är dina system redo för den digitala transformeringen?
Vad krävs för att lyckas med en digital transformering som också blir lönsam? Den digitala resan innebär att du drar nytta av nya tjänster som ökar tillgängligheten och säkrar din produktion. Men var börjar man och hur kan vägen se ut? Lyssna på erfarenheter från kunder som kommit en bit på väg, och som ser tydliga fördelar med att digitalisera verksamheten.

Talare:
Johan Granström
Business Development Manager, ABB

Långsiktigt samarbete ger konkurrenskraftig robotisering
Att robotisering skapar konkurrenskraft är ingen nyhet. Frågan är hur du behåller hög tillgänglighet och produktivitet, och fortsätter ligga steget före, när konkurrenterna också robotiserat sin tillverkning? Lösningen stavas optimering och ständiga förbättringar; att mäta, analysera och omsätta till handling. Vi visar vilka fördelar du får med Conneted Services och ett långsiktigt samarbete.

Talare:
Per Lindblom
Manager Robotics Customer Service, ABB


3 föredrag

14:20 - 15:00

3 föredrag

Simulering snabbar upp nya processer

3D-modell framgångsfaktor i gruvprojekt
Säg hej till gruvans digitala tvilling! Att få tillgång till en kontinuerligt uppdaterad och fullständig digital 3D- modell av gruvan är en enorm fördel för kunden. Det blir enklare att visualisera lösningar och möjligheter, något som gör att gruvprojekten går snabbare, projektkvaliteten ökar och kostnaderna minskar. Den digitala tvillingen säkrar faktiskt kvalitén i hela livscykeln.

Talare:
Tomas Ruth
Manager, Mechanical Design & Development, Underground Mining Systems, ABB

Välkommen till den virtuella fabriken
Kortare uppstartstid och snabbare återbetalning. Det är bara ett par av fördelarna med 800xA Simulator. Tack vare den avancerade processimulatorn, som kan liknas vid en virtuell fabrik, kommer du snabbt upp både i produktionshastighet och i kvalitet. Och inte minst viktigt: 800xA Simulator är ett effektivt sätt att öka säkerheten. Att kliva in i den virtuella fabriken är med andra ord att ta ett stort steg mot framtiden.

Talare:
Lars Ledung
Area Sales Manager, ABB

VR lyfter robotprogrammering
Ta steget in i 3D-världen och sänk programmeringstiden med upp till 60 procent! Det har blivit resultatet för flera ABB-kunder tack vare programmering i RobotStudio. Den verklighetstrogna VR-lösningen sänker tröskeln för robotanvändning och programmering i tillverkningsindustrin och den gör dina första steg i 3D-världen så mycket enklare. Upptäck hur produktiviteten ökar eftersom er anläggning kan producera parallellt med det virtuella programmerings- och optimeringsarbetet.

Talare:
Magnus Seger
Principal Engineer Digital Factory, ABB

Digital transformering i verkligheten

Sandvik – digitalisering ger uppkopplad och säker fabrik
Sandvik har gått från fristående maskiner till en komplett uppkopplad fabrik. Häng med på resan dit, och hör om digitala lösningar som exempelvis maskinsäkerhetssystemet för en säkrare arbetsplats. Att maskinparken nu kommunicerar och delar information har dessutom resulterat i ökad kvalitet på hela flödet i fabriken, det har blivit lättare att genomföra förebyggande serviceåtgärder, tillgängligheten är högre och såväl operatörer som management har fått ett mycket kraftfullt användargränssnitt.

Talare:
Jonas Rehnberg
Lokal produktchef PLC AC500, ABB

Molnbaserad lösning vägen till framgång för Gränges
Högre produktivitet, kvalitet och avkastning – det finns många anledningar till varför förbättrad planhet är så viktigt i stålindustrin. Fram till nyligen har det varit svårt att styra planheten i efterbehandlingsmaskinen, men på Gränges har vindarna vänt, och där visar nu några av legeringarna på mer än 40 procents förbättring av planhet. Hör hur de nådde dit med hjälp av ABB Ability molnbaserade lösningar och ABB:s patenterade Stressometerteknik.

Talare:
Lars Jonsson
Global Product Manager Flatness Systems, ABB

Nya teknologier i värdeskapande tillämpningar

5G – nya spelregler och andra möjligheter
5G - nästa generation mobilkommunikation - är alldeles runt hörnet. Möjligheterna att koppla upp nya applikationer har aldrig varit större. Men kommer tekniken att kunna möta de industriella kraven på tillgänglighet och säkerhet? Eller kommer industrin att använda privata 5G nätverk, som Rio Tinto gör i sina gruvor? ABB och Ericsson samarbetade tidigt för att koppla upp gruvor i PIMM-projektet och de växlar nu upp med ett gemensamt 5G-lab. Vilka möjligheter finns där för svensk industri?

Talare:
Krister Landernäs
PhD, Principal Scientist, ABB

Möjligheter och utmaningar i en uppkopplad framtid
Trådlös kommunikation känner vi till. Uppkopplade tjänster blir allt vanligare. Snart gör molnlösningarna på allvar sitt intåg i industrin. Hur kommer nya lösningar att påverka kundens kostnadseffektivitet? Vilka möjligheter ger de till ökad produktivitet? Och vilka är de största utmaningarna kunden kommer att möta? Vi tittar in i spåkulan och siar om framtidens automation och utvecklingen av ABB Ability 800xA.

Talare:
Peter Ahlström
Global Product Line Manager 800xA, ABB


3 föredrag

15:10 - 15:50

3 föredrag

Kundorienterad R&D

Startups inspirerar till framgångsrik R&D
Följ med på den utforskande resan från idé via olika kundinteraktioner, hypoteser och lärande, hela vägen in i en pågående ”proof of concept” i bilindustrin. För lyckad R&D krävs att man snabbt kan bygga kundförståelse inom nya områden, bland annat genom att experimentera sig fram och att jobba riktigt nära kunden. Vi berättar om hur kopiering av små, agila startupbolags styrkor blivit en framgångsfaktor i R&D-arbetet.

Talare:
Mattias Allring
R&D Robotics, ABB

Samarbetande robotar stärker svensk industri
Samarbetande robotar ska stärka svensk industris konkurrenskraft! De gör automatisering av helt nya användningsområden och applikationer möjlig – för helt nya robotkunder. Är du en av dem? I så fall är nya Collaborative Robot Test Center en viktig pusselbit på vägen. När svensk industri och samarbetande robotar möts i CRTC öppnas nya möjligheter.

Talare:
Peter Öhrn
Affärsutveckling och försäljning Robotics, ABB

Digitalisering i verkligheten!

Nya möjligheter i stadens kontrollrum
I tätt samarbete skapas nu stadens kontrollrum. För en framgångsrik digitalisering arbetar Mälarenergi tillsammans med ABB, och vi berättar hur man tillsammans utvecklar nya funktioner som ger både affärs- och samhällsnytta. Nya insikter om stadens möjligheter öppnas dessutom tack vare applikationer i ABB Ability som visualiserar information från datakällor som tidigare varit separerade.

Talare:
Henrik Wickström
Affärsutvecklare Mälarenergi
Mathias Swenson
Global Product Manager, ABB

Framtidens fjärrvärme – en utmanande energibalansakt
(presentationen framförs på engelska)
Fjärrvärmen är ett utmärkt energislag såväl för att balansera som för att utvinna maximalt ur våra energiflöden. Med moderna ABB Ability-lösningar kan stora miljöbesparingar göras, bland annat genom betydande minskningar av förluster och genom optimerad produktion. Hör intressanta exempel och om hur vi kan dra nytta av erfarenheter gjorda i grannlandet Danmark.

Talare:
Martin B Petersen
Regional Marketing & Sales Manager, Northern Europe
Power Generation, District Energy & Water, ABB

Optimera din anläggning

Optimering av datacenter är en digital framgångsfaktor
Datacenter är ett viktigt nav i digitaliseringen. De byggs i rask takt världen över för att hantera den explosionsartade ökningen av data, och de konsumerar alltmer energi. Såväl ur ett hållbarhets- som ur ett konkurrensperspektiv är optimering och effektivisering av driften är en nyckelfråga. Där kommer ABB Ability Datacenter Automation in i bilden. Vi berättar hur.

Talare:
Arto Lind
Sales Manager, Datacenter Automation, Europe. ABB

Rätt verktyg löser digitala utmaningar
Högre effektivitet och resursutnyttjande, bättre kvalitet och minskade produktionskostnader. Ökad digitalisering för med sig många fördelar, men också en del utmaningar. Integration mellan affärssystem och automation samt bättre analys och utnyttjande av produktionsdata är några av dem. ABB Ability Manufacturing Operations Management skapar förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete och digitalisering.

Talare:
Christian Johansson
Global Product Manager 
ABB Ability™ Manufacturing Operations Management


Plenum

16:20

Plenum

Northvolt bygger Europas största fabrik för litiumbatterier

(presentationen framförs på engelska)

Elektrifiering och lagring är nyckeln till ett kolneutralt samhälle. Bilindustrin behöver batterier för att ersätta fossila bränslen med el, och förmågan att lagra energi är avgörande för att befria världens energiproduktion och -distribution från kol, olja och naturgas. Landon Mossburg, Chief Automation Office, berättar hur Northvolt ska kunna producera de mest tillförlitliga och prisvärda högkvalitativa batterierna till kunder, och samtidigt vara den mest effektiva och moderna fabriken som bevarar miljön.

Talare:
Landon Mossburg
Chief Automation Officer, Northvolt AB

Sammandrag

16:50

Sammandrag

Summering av Automation Scandinavia 2018

Talare:
Johan Söderström
VD för ABB Sverige
Björn Jonsson
Divisionsansvarig Industrial Automation Sverige
Select region / language