Talare Automation Scandinavia 2018

Guido Jouret

Chief Digital Officer ABB Group
Guido Jouret, Chief Digital Officer för ABB, är med en gedigen erfarenhet från Silicon Valley något av en pionjär inom Internet of Things. Han har arbetat 20 år på Cisco, bland annat som General Manager för divisionen Internet of Things, samt varit President Envision digital för Envision Energy och Chief Technical Officer för Nokia Technologies. 2016 rekryterades han till ABB för att leda utvecklingen av ABB:s digitala lösningar. Guido Jouret har bott i 12 länder och är både amerikansk och belgisk medborgare.

Cecilia Johansson

Projektledare Mälarenergi
Som projektledare på Mälarenergis IT-avdelning arbetar Cecilia Johansson med koncernövergripande strategiska projekt, just nu som ansvarig för Stadens kontrollrum. Förmågan att utveckla verksamheter och att få med sig medarbetare på vägen är viktiga egenskaper i hennes arbete. Innan Cecilia Johansson kom till Mälarenergi 2015 arbetade hon i flera år som projektledare och chef inom Industrial Automation på ABB.

Henrik Wickström

Projektledare Mälarenergi
Innovation – att hitta vilda idéer som kan skapa värde – är en drivkraft i Henrik Wickströms arbete. Med en bakgrund som ekonom och controller arbetar han idag som projektledare på Mälarenergis IT-avdelning. Där är han ansvarig för teknisk utveckling och leveranser i det koncernövergripande projektet Värdeskapande digitalisering, där Stadens kontrollrum är en del.

Göran Carlsson

Avdelningschef projektavdelningen Borås Energi och Miljö
Göran Carlssons karriär startade på Ringhals, där han var med och byggde upp svensk kärnkraft. Sedan drygt 30 år tillbaka arbetar han på Borås Energi och Miljö, där han som ansvarig för bolagets tekniska projekt i år står inför en stor utmaning: driftsättningen både av stadens nya avloppsreningsverk och kraftvärmeverk. 

Danica Kragic

Professor
Director, Centre for Autonomous systems
School of Computer Science and Communication

Danica Kragić är robotforskare och professor i datologi vid Kungliga Tekniska Högskolan, där hon leder en grupp om 40 forskare inom områdena robotik, datorseende och maskininlärning. Hennes banbrytande forskning har genom åren gett henne flera utmärkelser och inbjudningar till gästforskning runt om i världen. Danica Kragić är ledamot av såväl Kungliga Vetenskapsakademien som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Landon Mossburg

Chief Automation Officer, Northvolt AB
Landon Mossburg är Chief Automation Officer på Northvolt, ansvarig för IT, automation samt mjukvaru- och AI-teknik. Landon flyttade till Stockholm från Palo Alto i Kalifornien där han under fyra år på Tesla ledde de ingenjörsteam som arbetar inom automation, uppkopplade bilar och autopiloter. Före Tesla arbetade han på Accenture Strategy Consulting i Seattle och Singapore, som rådgivare till multinationella kunder inom kommunikations- och högteknologisektorer.

Fredrik Tancred

CEO B&R Sverige
Fredrik Tancred är sedan tio år tillbaka vd för B&R Industriautomation AB och han har en gedigen kompetens inom ledarskap, försäljning och aff ärsutveckling. Fredrik Tancred har dessutom mer än 20 års erfarenhet inom industriell automation, där bland annat arbetet med The Industrial Internet Of Things och digitalisering av kundernas processer idag är en betydande del av hans arbete.

Lena Stridsman

Digital Lead ABB Sverige
Lena Stridsman har över 30 års erfarenhet av arbete med kundnära lösningar inom ABB. Hon har varit marknadschef för ABB:s affärsenhet Control Technologies i norra Europa och har haft flera olika roller inom marknad och försäljning på divisionen ABB Industrial Automation. 2017 utnämndes Lena Stridsman till Digital Lead för ABB Sverige och är nu ansvarig för att driva och utveckla ABB:s digitala lösningar inom ramen för ABB Ability.

Susanne Timsjö

Säljchef Robotics and Applications ABB Sverige
Automation, digitalisering och svensk industri är tre viktiga hörnstenar i Susanne Timsjös karriär. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom industrin med flera olika roller, bland annat som ansvarig för mjukvaruforskningen för ABB i Sverige. Innan Susanne Timsjö 2017 blev ny försäljningschef på ABB:s enhet Robotics var hon nationell programchef för det strategiska innovationsprogrammet Piia, Processindustriell IT och automation.
Select region / language