KNX

Intelligenta installationssystem


ABB i-bus KNX är ett intelligent installationssystem för högt ställda krav, det är både framtidsinriktat och flexibelt. Vårt system följer specifikationen för KNX som är en öppen standard för intelligenta/smarta hus. ABB i-bus KNX ger ökad säkerhet, besparingar, komfort och flexibilitet oavsett om det är ett kontor, en fabrik eller ett bostadshus. Funktioner som belysning, markis- och persiennstyrning eller uppvärmning kan individuellt anpassas efter användarens önskemål. Från enkla till avancerade applikationer. För dig som vill satsa på smarta hus och hem.

Läs mer

Select region / language