Rörelsevakter och närvarodetektorer

Skapar trygghet och sparar energi


I ABB:s sortiment hittar du lösningen för olika behov gällande detektering av närvaro och av rörelse. Produkterna finns för infällt montage eller utanpåliggande, för i våta eller torra utrymmen.

Rörelsevakterna finns för olika avsökningsområden och kan monteras på vägg, i tak eller i hörn. På flera av modellerna kan inställningarna justeras med fjärrkontroll. Förutom de vanliga färgalternativen finns också bruna versioner för utomhusinstallationer. I sortimentet finns även komfortbrytare. De fungerar som en traditionell strömbrytare men kan dessutom användas för automatisk eller tidsstyrd tändning och släckning. För fastigheter med ett fastighetsautomationssystem (KNX) har vi närvarodetektorer som är anpassade för just KNX.
Select region / language