Hur skapar vi lönsamma och konkurrenskraftiga investeringar för svensk industri?

16 september, kl. 14.00 - 14.30

Breakout session om hur vi kan skapa framtidens industri tillsammans

Svensk basindustri är stark och viktig för Sverige, och konkurrensen från utlandet är stenhård. Tekniken finns, men kunskapen om hur ny digital teknik kan användas och integreras i befintliga processer är begränsad. Hur kan vi tillsammans arbeta för en mer lönsam, effektiv och hållbar svensk industri? Vi diskuterar med kunder som påbörjat sin resa.
 
Lars Ydreskog, strategisk direktör på LKAB och ansvarig för Sustainable Underground Mining projektet och Marcus Larsson, chef för Strategi och Utveckling Umeå Energi  deltar och berättar om sina erfarenheter i att driva projekt där samarbetet står i fokus för att förverkliga respektive företags vision om en hållbar produktion och ökad produktivitet med integrering av ny digital teknik.
 
Från ABB deltar Martin Björnmalm, ansvarig för Advanced Services på ABB Industrial Automation och Vibeke Gyllenram, säljchef för Division Energy industries på ABB. 
 
Varmt välkommen!

Värd och moderator

Värd: Björn Jonsson

Moderator: Lweendo Ahnlund

 

Deltagare

Martin Björnmalm & Vibeke Gyllenram

 

Samtidigt 14.00 - 14.30:

Hur förstärker vi elnätet så att laddinfrastrukturen för elektrifierade transporter kan utvecklas på ett hållbart sätt?

För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste fler fordonstransporter elektrifieras. Vi diskuterar om hur viktigt det är för Sverige att antalet laddstationer växer lika fort som flottan av laddbara fordon. Att förstärka befintligt elnät på ett tryggt och säkert sätt är en nödvändighet för att klara utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Värd: Mats Peterson, vd ABB Electrification Sweden AB

Moderator: Eva Kvist Östgren

Select region / language