Hur kan digitalisering och energieffektiva system ge smarta, mer lönsamma och cirkulära flöden på riktigt inom industrin?

16 september, kl. 14.00 - 14.30

Breakout session om energieffektivitet, digitalisering och upcycling

 

Motorer och frekvensomriktare har aldrig varit mer digitala inom industrin. Här tar vi upp exempel hur tekniken ser ut idag och hur trenderna ser ut framåt. Vi kommer även ge konkreta exempel från några av våra kunder som idag har uppkopplade drifter. 

ABB ligger i framkant och det läggs mycket energi på forskning inom området digitalisering och energieffektivitet. Men det krävs inte bara modern teknik utan även nya samarbeten mellan olika företag. Men vilka möjligheter har vi att påverka utvecklingen inom industrin? Kan vi tillsammans göra den mer energismart och hållbar samtidigt som den blir mer lönsam? Ett av verktygen kan till exempel vara energianalyser.

 

Vi lyssnar på Peter Isberg, Digital Lead och Karl Jansson, Serviceingenjör, båda inom ABB Motion som berättar mer om våra energieffektiva produkter och system som finns idag. Vi får även en inblick hur det ser ut framåt i vår digitaliserade värld med molnbaserad övervakning som kan vara en möjliggörare för framtidens underhållsstrategi inom industrin.

Värd

Moderator

Deltagare

Ulf Hellström, affärsområdeschef ABB Motion
Åsa Granli, moderator
Peter Isberg, Digital Lead ABB Motion
Karl Jansson, serviceingenjör ABB Motion

Samtidigt 14.00 - 14.30:

Hur förstärker vi elnätet så att laddinfrastrukturen för elektrifierade transporter kan utvecklas på ett hållbart sätt?

För att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål till 2030 måste fler fordonstransporter elektrifieras. Vi diskuterar om hur viktigt det är för Sverige att antalet laddstationer växer lika fort som flottan av laddbara fordon. Att förstärka befintligt elnät på ett tryggt och säkert sätt är en nödvändighet för att klara utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Värd: Mats Peterson, vd ABB Electrification Sweden AB

Moderator: Eva Kvist Östgren

Hur skapar vi lönsamma och konkurrenskraftiga investeringar för svensk industri?

Svensk basindustri är stark och viktig för Sverige, och konkurrensen från utlandet är stenhård. Tekniken finns men kunskapen om hur ny digital teknik kan användas och integreras i befintliga processer är begränsad. Hur kan vi tillsammans arbeta för en mer lönsam, effektiv och hållbar Svensk industri? Vi diskuterar med kunder som påbörjat sin resa.

Värd: Björn Jonsson, affärsområdeschef ABB Industrial Automation

Moderator: Lweendo Ahnlund

När robotteknik blivit vardagsmat – vad blir nästa steg?

Hur tar vi robottekniken till nästa nivå? Hur skapar vi en hållbar framtid – tillsammans? Vi kikar på framgångsrika startups som kombinerar kollaborativa robotar och nya idéer för att skapa en mer flexibel och produktiv framtid – som dessutom är hållbar. Låt dig inspireras av tre kända innovatörer som har banbrytande teknik som vardagsmat.

Värd och moderator: Susanne Timsjö, marknads- och säljchef ABB Robots and Applications
Select region / language