Nordic Clean Energy Week

Energivärlden kommer till Malmö under Nordic Clean Energy Week 21-25 maj. Då står de nordiska länderna och EU värd för världens största energiministermöten. Politiker på absolut toppnivå samlas i Malmö och Köpenhamn för att gemensamt aktivera de globala klimatmålen och påskynda omställningen till fossilfri och hållbar energi. 

Och samtidigt; för alla som inte är ministrar – men ändå brinner för energifrågan – skapas ett kluster av öppna events, mötesplatser och workshops, på ett stråk mellan Studio, Malmö Live och Malmö Börshus. Alla är välkomna. Och det är gratis.

Under två dagar, 22 och 23 maj, är ABB och andra inom näringsliv, organisationer och forskning på plats för att träffas och prata framtidens energilösningar.

Vi hälsar dig varmt välkommen till Malmö denna vecka och särskilt välkommen till de event där ABB deltar.

Ta del av ABB:s lösningar för elfordon!

Tillsammans med E.ON, Volvo och Region Skåne visar ABB upp en lösning för laddning av elbussar. Den 23 maj efter ABB:s seminarium Charging the future with e-mobility finns det möjlighet att åka med en elbuss från Volvo där vi berättar mer om våra lösningar för laddning av elfordon.

På Stortorget i Malmö ställer vi upp en laddningsstation för elbussar och där kan du också få veta mer om ABB:s erbjudande. Det kommer också finnas möjlighet att ta en åktur med elbussen vid andra tillfällen under veckan.

What now? – Policy messages to ministers on smart grids

Paneldiskussion med bland andra Pia Brantgärde Linder, chef ABB High Voltage Products i norra Europa.

Dag: 22 maj
Tid: Kl. 08:00-17:00
Plats: The Studio – arena Smart Grids

Här kan du läsa mer och registrera dig >>

Charging the future with e-mobility

Föredrag och samtal med bland andra Johan Söderström, VD ABB Sverige, och Claludio Facchin, global chef ABB Power Grids.

Dag: 23 maj
Tid: Kl. 10:30-12:00
Plats: Malmö Börshus – arena Green Mobility

Läs mer om ABB på arena Green Mobility >>

Select region / language