Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Öppet hus hos ABB i Ludvika i september

Lördagen den 16 september bjuder ABB i Ludvika in till Öppet hus.

ABB har världens krafttekniska centrum i Ludvika – här finns en unik tillgång till spetskompetens på området kraftöverföring, och många historiska milstolpar. Den 16 september öppnar ABB dörrarna för allmänheten mellan klockan 10.00 och 14.00. 

Det kommer att erbjudas olika ”slingor” att gå och fika serveras. Man kommer att kunna se och lära mer om vår teknik samt se vilka olika yrkesinriktningar och spännande tjänster vi har.

"Vi har en stolt historia bakom oss och står starka inför framtiden", menar Thomas Andersson platschef i Ludvika. "För mer än hundra år sedan gjordes en uppdelning av produktportföljerna mellan fabrikerna i Västerås och Ludvika, och huvudansvaret för kraftöverföringsutrustning hamnade i Ludvika. Idag står vi inför nya utmaningar med tekniksprång till nya spänningsnivåer och digitalisering av kraftnäten."

Vi önskar varmt välkomna att möta oss och se och uppleva vår verksamhet på nära håll!