Vatten2023

Svenska mässan Göteborg
24 - 26 oktober 2023

Tre dagar med inspirerande lösningar, nya affärsmöjligheter och unikt kunskapsinnehåll och ABB är förstås på plats!


ABB erbjuder produkter, elektrifiering samt integrerade automationslösningar för hela vattensektorn. Vi har medverkat i hundratals projekt runt om i världen för hela vattencykeln från vatten- och avloppsrening till distribution av dricksvatten och avsaltning inom både kommunala och industriella segment. Med mer än 50 års erfarenhet av vatten- och avloppslösningar känner vi oss trygga i vad vi kan erbjuda våra kunder. Säkra, smarta och hållbara lösningar för hela vattencykeln! 

Välkomna!

Dela sidan

Vatten2023

24-26 oktober 2023, Svenska Mässan, Göteborg

Här nedan hittar du länkar till mycket av det som vi visar på mässan.

Möt oss på Vatten2023

Select region / language