Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Banbrytande teknik för renare och mer hållbar energi

Let's write the future. Together.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en naturlig del i vår verksamhet. För ABB innebär det en strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar.

ABB:s miljöarbete är inte vad det varit. Det som från början sysselsatte en liten grupp medarbetare är numera allas vårt ansvar. Det har blivit hållbar utveckling.

En naturlig del av vår verksamhet

Hälsa och säkerhet