Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Hållbart värdeskapande

ABB:s företagsvision är ett åtagande om att skapa hållbara värden.

Miljöhänsyn och hållbarhetsprinciper är integrerade i hela företagets värdekedja: från hur vi utvecklar och producerar energieffektiva produkter och gör vår materialanskaffning ända fram till återvinning och avfallshantering.

Vi skapar värde genom att tillverka och leverera energieffektiva produkter, system och lösningar inom kraft- och automation till våra kunder inom energiområdet, industri, infrastruktur och transport för att göra deras verksamhet mer energieffektiv och minska deras miljöpåverkan. Stabila riskhanteringsprocesser som omfattar hälsa och säkerhet samt påverkan på samhälle, miljö och säkerhet stärker företagets resultat.

Mål
Från och med år 2020 ska ABB vara känt som ett av de företag som bidrar mest till en mer hållbar värld genom ett unikt affärserbjudande och hållbara affärsverksamhet. Båda dessa värden hjälper oss att kapitalisera på marknadens möjligheter och att minska risker som rör säkerhet och miljö för att skapa mervärde för våra kunder, medarbetare och andra intressenter.

Hållbarhetsstrategi
Vår strategi är att bidra till att göra världen bättre genom att implementera ABB:s nio hållbarhetsmål 2014–2020.

Our journey (eng)