Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Frågor av största vikt

ABB har utfört omfattande insatser under senare år för att förstå vad interna och externa intressenter förväntar sig av ABB:s hållbarhetsarbete och vad vi bör fokusera på i vår strategi och våra förbättringsmål. Vi granskar och utvärderar regelbundet de frågor som anses vara av största vikt för att fastställa om de fortfarande är aktuella och relevanta, och om det finns några nya och framväxande frågor som vi bör ta itu med.