Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna

ABB:s intressenter förväntar sig i allt högre grad att företag ska respektera de mänskliga rättigheterna, bland annat beroende på ett ökande internationellt stöd för FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter.

ABB ser respekten för de mänskliga rättigheterna som en fråga av största vikt. Om man inte beaktar de mänskliga rättigheterna kan man skada både människor och verksamheten, vilket kan försämra vårt rykte och få rättsliga och finansiella följder. Företaget har haft ett regelverk för mänskliga rättigheter på plats sedan 2007 och försöker integrera dessa regler på ett enhetligt sätt i den dagliga verksamheten. Att öka medvetenheten om de mänskliga rättigheterna är ett av ABB:s nio hållbarhetsmål för 2014–2020.

ABB:s utbildning i de mänskliga rättigheterna vilar helt och hållet på FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter. I vårt globala program arbetar vi med att höja medvetenheten hos högre chefer och fokuserar på förståelsen för hur ABB potentiellt kan påverka efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Vi framhåller också hur viktigt det är med utvärdering och redovisar hur företaget kan integrera de mänskliga rättigheterna i våra affärsprocesser. Vi har också ett program för global kompetensuppbyggnad som är på väg att bygga upp ett nätverk av specialister i viktiga länder.

Dessutom stöder ABB ett antal ledande organisationer i deras ansträngningar för att förbättra affärsvärldens förståelse för de mänskliga rättigheternas betydelse. Företaget lär sig och utvecklas under arbetets gång.