Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Styrning

På ABB mäts prestationer inte bara med hjälp av uppnådda resultat, utan hänsyn tas också till hur resultaten har uppnåtts.

En företagskultur som sätter integriteten främst är en förutsättning för en verksamhet som vill hålla världsklass, och ABB:s styrka och kommande framgångar är helt beroende av vårt anseende som en pålitlig affärspartner. 

Med strategin Next Level understryker ABB att integriteten är av största vikt för företaget. Vi är övertygade om vi är på rätt väg med integritetsprogrammet och aktiviteterna som stöder den globala kommunikationen kring integritetsbudskapet. ABB har verksamhet i över 100 länder och sysselsätter över 140 000 medarbetare. Vi behöver hängivna medarbetare och ett robust program för att hantera komplexiteten i vår riskprofil. Vårt integritetsprogram är grundläggande för företaget och det bygger på tre pelare: Förebyggande arbete, Identifiering och Lösning.