Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Nyckeltal

31 december (MUSD, förutom aktiedata).
   2013  2012  2011
Orderingång   38 896  40 232  40 210
 Intäkter  41 848  39 336  37 990
 Resultat före räntenetto och skatter (EBIT)  4 387  4 058  4 667
 EBIT-marginal  10,5%  10,3%  12,3%
 Nettovinst  2 787  2 704  3 168
 Eget kapital  18 478  16 906 15 777 
 Summa tillgångar  48 064  49 070  39 648
 Investeringar i materiella anläggningstillgångar  1 106  1 293 1 021 
 Kassaflöde från rörelsen  3 653  3 779  3 612
 Antal anställda  150 000 145 000  134 000 
 Resultat per aktie, grundläggande  1,21  1,18  1,38