Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Elektronisk fakturering

E-fakturor innebär effektivisering för både leverantör och ABB.


Som ett komplement till olika B2B-lösningar, samt traditionell EDI och andra SCM-verktyg (exempelvis ASCC och BOL) erbjuder vi nu ABB:s leverantörer flera lösningar för att skicka e-fakturor.

Vilken lösning ska väljas och vem kan jag fråga?
Rent allmänt är filöverföring den effektivaste metoden, men val av lösning beror på flera parametrar som antal fakturor, om du redan har en EDI-lösning etablerad och egen strategi i frågan.

Under Länkar nedan finns en kontaktpersonlista med personer du kan kontakta om du har frågor runt de olika lösningarna. Om du som Leverantör vill börja skicka e-faktura till ABB AB var vänlig kontakta pernilla.hedlund@se.abb.com.

E-faktura från utländsk leverantör
Om intresse för e-faktura från utländsk leverantör var vänlig kontakta pernilla.hedlund@se.abb.com.