Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB Sverige på Västerås Pride

Förra året lanserade ABB sin nya hållbarhetsstrategi som bland annat innehåller tydliga mål för hur företaget ska stärka sitt arbete med mångfald och inkludering ytterligare. Här berättar Maria Samuelsson, HR-chef på ABB Sverige, om hur ABB Sverige jobbar med frågan, vilka lärdomar som dragits och hur parollen "Inkludering innebär alla" blir en del av vardagen.