Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB-teknik som förändrade världen. Del sju: FACTS

ABB var först med att lansera FACTS-tekniken på 1950-talet och är än idag marknads- och teknikledande.

Under de senaste 50 åren har ABB utfört ca 750 FACTS-projekt världen över och står för de allra flesta tekniska genombrotten. Ungefär samtidigt som ABB revolutionerade högspänd likströmsöverföring över långa avstånd på 1950-talet med HVDC, revolutionerade man även växelströms-överföring över långa avstånd med FACTS (Flexible AC transmission systems). 

FACTS är ett samlingsnamn för teknikområden som dramatiskt ökar kapaciteten i befintligt kraftöverföringsnät – med så mycket som 50 procent eller mer – med bibehållen eller förbättrad spänningsstabilitet, driftsäkerhet och energisäkerhet.

FACTS-teknik tar liten plats och har minimal miljöpåverkan. Projekten kan utföras betydligt snabbare och investeringskostnaderna är avsevärt lägre än alternativet att bygga fler kraftledningar eller nya anläggningar för kraftgenerering. 

FACTS-tekniken tillämpas primärt för att öka överföringskapaciteten och förbättra nätstyrningen men används även för att minska energiförluster vid kraftöverföring över långa avstånd, snabbt eliminera flaskhalsar i överföringen, minimera risken för strömavbrott och integrera förnybara energikällor som vindkraft i kraftnätet.

I industriella processer används ABB:s FACTS-innovationer i stor utsträckning inom ståltillverkning för att öka produktiviteten med flera procentenheter och stabilisera de enorma ljusbågsugnarnas effekt på kraftnätet och angränsande nät genom att förbättra kraftkvaliteten.

FACTS-tekniken indelas traditionellt i två kategorier – seriekompensering och shuntkompensering. Dessa två kategorier består av fyra tekniker som samtliga är ABB-innovationer – dels statisk seriekompensering och tyristorstyrd seriekompensering, dels SVC och STATCOM/SVC Light.

Bland de 750 FACTS-projekt som ABB har levererat – vilket är mer än 50 procent av världstotalen – finns följande:

Världens största statiska Var-kompensator (SVC)

2007 levererade ABB världens största SVC (500 kV) till Allegheny Power’s Black Oak transformatorstation i Maryland. Lösningen har ökat driftsäkerheten och överförings-kapaciteten i en mycket viktig kraftledning i USA:s mellanatlantiska region. ABB färdigställde projektet på bara 14 månader – ett världsrekord med hänsyn till projektets storlek, komplexitet och omfattning.

Ökad överföringskapacitet med 30 procent

En ABB-lösning för seriekompensering till Saudi Electricity Company (SEC) har ökat överföringskapaciteten i en central kraftlänk med 30 procent. Den ökade kapaciteten förhindrar strömavbrott i Saudarabiens huvudstad Riyadh och har besparat SEC enorma investeringskostnader i en ny överföringskorridor.

Distribution av överskottsenergi i Indien

En ABB-lösning stabiliserar en av Indiens viktigaste växelströmslänkar i Raipur och möjliggör driftsäker kraftöverföring från Indiens östra kraftnät (där det finns ett energiöverskott) till västra och södra Indien (där det är energibrist). Lösningen har även ökat överföringskapaciteten avsevärt och är den största installationen i sitt slag i landet.

Ökad stålverksproduktivitet

ABB har levererat mer än 260 SVC- och SVC Light-lösningar till stålverk världen över. Ett av de mest kända är Outokumpus stålverk Tornio Works i Finland, där ABB SVC Light- och SVC-lösningar genererar en jämn och stabil spänning för den enorma smältverkstaden som har en kapacitet på ca en miljon ton per år. Lösningarna reducerar även övertoner och flimmer till föreskriven nivå så att anläggningen uppfyller gällande föreskrifter.