Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB-teknik som förändrade världen. Del ett: HVDC

ABB:s teknik för högspänd likström (HVDC) har dramatiskt förändrat sättet på vilket elektrisk energi levereras till konsumenter över hela världen. 


Några av världens största städer – New York, Los Angeles, Sao Paulo, Shanghai, Guangzhou, Delhi och Johannesburg – får levererat enorma mängder elkraft som har transporterats tusentals kilometer, med påfallande låga energiförluster och minimal miljöpåverkan, tack vare den innovativa HVDC-tekniken från ABB.

Med hjälp av denna teknik kan också nationella och regionala kraftnät över hela Europa och Nord- och Sydamerika länka samman sina elnät och handla elkraft med varandra i realtid. Stora kvantiteter elektricitet levereras med effektiva och miljövänliga kablar tack vare HVDC, som även har belönats med ett antal prestigefyllda miljö- och teknikpriser. 

Stora havsbaserade vindkraftparker med hundratals vindturbiner kan anslutas till elnätet i land – säkert, tillförlitligt och utan att störa känslig marin miljö – med hjälp av ABB:s pionjärteknik. Och med denna teknik kan olje- och gasplattformar till havs ta emot billiga leveranser av utsläppsfri el från förnybara källor på land. 

Banbrytande teknik som sätter rekord


Alltsedan utvecklingen av världens första kommersiella HVDC-installation på 1950-talet har ABB konstruerat och levererat närmare 100 HVDC-projekt över hela världen, varav många har inneburit nya rekord i termer av storlek och prestanda. 

Projekten omfattar bland annat världens kraftfullaste HVDC-länk som transporterar 7 200 MW vattenkraft från Jinping till Sunan, nära Shanghai iKina, världens längsta HVDC-länk med en sträcka av 2 375 km - Rio Madeira i Brazilien, världens längsta kabelöverföringssystem under mark - den 180 km långa Murraylink i Australien, samt världens längsta undervattenskabel - NorNed mellan Norge och Nederländerna, en 580 km lång förbindelse.

Andra exempel på banbrytande installationer från ABB är förbindelser från vindkraftparker till havs i Nordsjön: BorWin 1 (400 MW), DolWin 1 (800 MW) och DolWin 2 (900 MW) till Tyskland samt världens första HVDC-länkar för kraft-från-land till olje- och gasplattformar i Nordsjön (Johan Sverdrup, Troll A, Valhall).

Krafthandel och ren energi


ABB:s HVDC-teknik har också gjort det möjligt för länder att koppla ihop sina nationella kraftnät och förbättra leveranssäkerheten genom att byta och handla elkraft med sina grannar. Med hjälp av HVDC har förbindelser skapats mellan nationella nät i Europa, regionala nät i USA (sinsemellan och med Kanada och Mexiko) och mellan näten i Argentina och Brasilien, Moçambique och Sydafrika samt mellan delstater i Australien.

Flera av dessa länkar gör det möjligt för länderna att importera ren vattenkraft från ett grannlands nät för att minska sin användning av fossila energislag och därmed sina utsläpp av växthusgaser. 

HVDC Classic och HVDC Light® 


ABB utvecklade, byggde och driftsatte världens första kommersiella HVDC-installation i Sverige 1954. Sedan dess har ABB kontinuerligt vidareutvecklat tekniken och breddat antalet möjliga applikationer.

HVDC Classic (LCC-HVDC) används främst för bulktransporter av kraft över långa avstånd på land (såsom i Kina, Indien och Brasilien) eller på havsbotten (såsom mellan Norge och Nederländerna) samt för att ansluta olika kraftsystem till varandra i sådana fall där växelströmsöverföring inte är möjlig. 

HVDC Classic tekniken har under de senaste åren utvecklats mot allt högre spänningsnivåer, ultrahög likström (UHVDC), vilket medför högre effektnivåer, längre överföringsavstånd och lägre förluster. UHVDC-tekniken har främst kommit till användning i Kina och Indien som har enorma vattenkraftsresurser på långa avstånd från belastningscentra.

1997 lanserade ABB HVDC Light®, som baseras på spänningsstyva strömriktare, på engelska ”voltage-sourced converters” eller VSC-HVDC. Tekniken gör det möjligt att transportera kraft över långa avstånd via miljövänliga mark- eller sjökablar eller luftledningar. Tekniken används främst för sammankopplingar av nät och länkar till vindkraftparker eller olje- och gasplattformar till havs.

HVDC-överföringar har hittills i de flesta fall varit en länk mellan två punkter i ett växelströmsnät. Under den senaste tiden har intresset ökat för att kunna skapa likströmsnät med flera strömriktare. Detta medför att strömbrytare för högspänd likström måste finnas, en teknisk utmaning som var olöst under många år. Under 2012 kunde ABB emellertid tillkännage att man hade utvecklat och testat världens första likströmsbrytare, som ska kunna göra likströmsnätverk möjliga.