Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

ABB-teknik som förändrade världen. Del tio: Transformatorer

ABB levererade en av världens första transformatorer 1893. Idag är ABB världsledande inom denna viktiga teknik, med en ledande global marknadsandel och oöverträffade innovationsmeriter. 


ABB:s kraft- och distributionstransformatorer finns överallt där elektricitet genereras, överförs och används – som i kraftverk, transformatorstationer, skyskrapor, shoppingcenter, fartyg, oljeplattformar, lok och järnvägssystem, vindkraftparker, solkraftanläggningar eller i vatten- och vattenreningsanläggningar. 

Transformatorernas främsta uppgift är att anpassa spänningen till rätt nivå i varje länk i överföringskedjan – höja den inför överföring av högspänd elkraft över långa avstånd och sänka den när elen ska distribueras till slutanvändare som industrier och hushåll. 

Transformatorer fyller också en viktig roll för att uppnå stabilitet och tillförlitlighet samt öka energieffektiviteten i näten, samtidigt som de hjälper till att tillgodose kundernas krav på säker drift, låga underhållskostnader och minskad miljöpåverkan. 

ABB var ett av de första företagen som utvecklade transformatorn och som integrerade den med världens första kommersiella kraftledning för växelström, en innovation skapad av ABB 1893 för att ansluta ett vattenkraftverk med en järngruva i Sverige.

Sedan dess – i nästan 120 år – har ABB ständigt tänjt gränserna för transformatorprestanda genom att utveckla ny teknik och nya material som höjer effektivitet, tillförlitlighet och hållbarhet till nya nivåer. 

Förutom att sätta nya prestandarekord hos både växelströms- och likströmstransformatorer har ABB utvecklat en mängd innovativa lösningar, inklusive världens första 800 kV likströmsgenomföringar (för överföring av ultrahög likström i Kina); världens effektivaste undervattenstransformator för offshoreverksamhet, som kan operera på djup ned till 3 000 meter samt extremt tysta transformatorer för ljudkänsliga miljöer. 

ABB har också utvecklat högeffektiva distributionstransformatorer, med amorf kärna, som kan minska energiförlusterna med 40-70 procent. Distributionstransformatorer finns med antingen en amorf eller vanlig orienterad plåt som järnkärna och med biologiskt nedbrytbar olja. För äldre transformatorer som varit i drift under flera decennier har ABB lösningar som förbättrar transformatorers prestanda och energieffektivitet, samtidigt som livslängden utökas med ytterligare tiotals år.

Med 55 transformatorfabriker och 30 serviceanläggningar är ABB världens i särklass största tillverkare av och serviceleverantör för transformatorer.


Exempel på betydande transformatorprojekt:

Världens kraftfullaste transformatorer

ABB har slagit världsrekord vid flera tillfällen under de senaste 50 åren när det gäller spänningstal för transformatorer, från världens första transformator för 400 kV och 800 kV växelström på 1950- respektive 1960-talet, till världens kraftfullaste UHVDC-transformatorer för ultrahög 800 kV likström för överföringslänken från Xiangjiaba till Shanghai i Kina, en av världens längsta kraftledningar. 

Rekordsnabb reparation av en gigantisk 40 år gammal transformator

ABB har reparerat och renoverat hundratals krafttransformatorer över hela världen, både ute hos kunderna och i egna verkstäder. Ett av de största och mest komplexa projekten rörde en enormt stor, 40 år gammal 880 MVA generatortransformator som havererade vid ett av ScottishPowers kraftverk i Skottland. Tillverkad av ett företag som inte längre fanns och med en vikt på 274 ton samt en ovanlig och komplicerad konstruktion innebar detta en tuff utmaning både logistiskt och tekniskt. ABB reparerade den kostnadseffektivt och på rekordtid.

Miljöanpassade traktionstransformatorer

ABB levererar traktionstransformatorer till Siemens som ska installeras på 38 Desiro-pendeltåg till Glasgows stadsbanenät, med ScotRail som operatör. Transformatorerna kommer att minska negativ miljöpåverkan från pendeltågtrafiken genom att ett biologiskt nedbrytbart kylmedel används istället för det vanliga mineralbaserade kylmedlet samt genom minskad energianvändning. Projektet är ett exempel på hur ABB:s transformatorer kan göra tågtransporter ännu ”grönare”.

Tillförlitlig kraftförsörjning till världens högsta byggnad

När Burj Khalifa i Dubai invigdes i januari 2010 var det världens högsta byggnad, med 110 våningar och en höjd av totalt 818 meter. För att säkerställa tillförlitlig elförsörjning i hela byggnaden är tornet utrustat med 78 torrisolerade transformatorer av typen ABB RESIBLOC® som är kända för sin extrema hållfasthet, driftsäkerhet och motståndskraft mot kortslutningar. Den stora fontänen utanför Burj Khalifa, the Dubai Fountain – som är upplyst med 6 600 lampor samt 50 färgprojektorer och som sprutar vatten 150 meter upp i luften – får också sin kraftförsörjning med hjälp av RESIBLOC-transformatorer från ABB. Fontänen är den största i världen.