Historisk katedral huserar datacenter i världsklass

Uspenskijkatedralen

Helsingfors


1868

Uspenskijkatedralen färdigställs
 30 m

Datacentrets djup under katedralen
 80%

Energiminskning, kylning med havsvatten60 km

Längden på Helsingfors fjärrvärmetunnlar


Grottvalvet under Uspenskijkatedralen i Helsingfors skyddade en gång invånarna mot bomber under andra världskriget. Numera skyddar det någonting helt annat: Kraftfulla servrar hos ett av världens mest effektiva datacenter.

 
Det är här som ABB hjälper till att minska datacentrets energibehov för att kyla sina servrar med 80 procent jämfört med andra datacenter. Anläggningen finns innesluten i ett praktiskt taget oförstörbart hålrum i berggrunden

Den 150 år gamla 1800-talskatedralen har en fri och öppen utsikt över Helsingfors hamn. Men den underjordiska världen nedanför har skapats med teknik från ABB till ett under av sofistikerad energihantering.

Datacentrets ägare och det finska energiföretaget Helsinki Energia kyler servrarna med havsvatten från Östersjön och genom att leda in överskottsvärme i stadens fjärrvärmetunnlar på totalt 60 kilometer. Värmen från servrarna värmer slutligen upp hushåll och företag i hela den finska huvudstaden.

I processen hanterar ABB:s utrustning för kraftdistribution nödvändig energi både för att köra och kyla dem, vilket utgör huvuddelen av deras elektricitetsbehov. Utrustningen är specifikt konstruerad för de komplexa behoven hos datacenterservrar.


Globalt står datacenter nu för cirka 2 procent av den globala energianvändningen. Ett datacenter använder i snitt 100 gånger mer energi än en kontorsbyggnad med liknande dimensioner.

Spridningen av dessa surrande serverhallar världen över – och deras ökande oumbärlighet för modern kommunikation och datahantering – förstärker den inverkan som ABB:s utrustning för kraftdistribution kan ha för att förbättra företags lönsamhet och minska miljöeffekter.

De olika enheter som ingår i lösningen rapporterar även när de kräver underhåll, något som hjälper till att minska antalet gjorda ingrepp och de kan hållas i drift medan uppdateringar utförs, vilket också markant minskar deras driftskostnader.
 

 

FAKTA
Molnkommunikation


Varje gång du laddar upp en video, delar ett foto, mejlar en vän, tweetar eller kontrollerar ditt banksaldo kommunicerar din webbenhet med ett datacenter. Det har rader av servrar som lagrar triljoner megabyte information i realtid i all oändlighet.

Datacenter står för cirka 2 procent av de globala koldioxidutsläppen idag och använder 80 miljoner megawattimmar energi årligen, nästan 1,5 gånger mängden elektricitet som används av hela New York City.

.

Mer om datacenter

Fler banbrytande projekt

Select region / language