Innovationer under 100 år

ABB:s forskningscenter Corporate Research fyller i år 100 år. Under den tiden har forskare och ingenjörer från ABB och Asea varit med och utvecklat världsunika produkter, system och tjänster. Här är tio av de främsta innovationerna.

1. Brytare för framtidens likströmsnät

Att det inte går att bryta högspänd likström har varit en allmänt känd sanning. Det krävdes en briljant men enkel idé. Och omkring hundra människors kompetens och goda samarbete. När ABB 2012 presenterade att de hittat den sista biten till ett 100 år gammalt ingenjörstekniskt pussel skapade det stora rubriker. ABB hade tagit fram världens första brytare för högspänd likström (HVDC).

2. Kabelteknik i världsklass

År 2007 diskuterar medarbetare från ABB möjligheterna att utveckla en plastisolerad kabel som ska klara ett dubblerat kraftflöde, alltså 525 kilovolt (kV) för överföring av högspänd likström. Det kan underlätta integrationen av mer förnybar energi i elnätet och koppla ihop elnät mellan länder. Sju år och många projekttimmar senare blir visionen verklighet och ABB sätter världsrekord. Aldrig tidigare har en kabel kunnat överföra så mycket kraft på så långa avstånd. Den första PEX-kabeln lanserades under 1990-talet.

3. Den första industriroboten

Två konstruktörer på Aseas utvecklingsavdelning i Västerås fick hösten 1971 uppdraget att skissa på en robot. När Asea beslutade att gå vidare med ett större projekt rekryterades Björn Weichbrodt som projektledare. Han har kommit att kallas för den elektriska industrirobotens fader. IRB 6 blev världens första eldrivna, antropomorfiska, mikroprocessorstyrda robot, utrustad med Intels första chipset. Än idag finns det IRB 6-robotar i bruk och ABB:s industrirobot finns för diverse applikationer, i flera olika modeller, som Flexpicker och YuMi.

4. HVDC Light

Vårt behov av säker, tillförlitlig och hållbar energi växer allt fortare. HVDC Light introducerades på marknaden som ett svar på detta under senare delen av 1990-talet och sedan dess varit förstaval av kunder över hela världen för flera applikationer, till exempel sammanlänkning av vindkraftsparker med nätsystem, att driva plattformar från kusten och att sammanlänka nät, alla med DC-kablar under jord eller under vatten. 1999 levererades den första kommersiella HVDC Light-installationen på Gotland.

5. Först i världen med unik motorteknik

I början av 1900-talet bygger Asea de första småmotorerna, ofta asynkronmotor. På 1980-talet kommer synkronmotorn men industrin är kallsinnig. När allt fler använder frekvensomriktare för att styra sin motor i början av 2000-talet öppnas nya möjligheter upp. Avgörande blir utvecklingen av en unik cylinderformad rotor. Motorsystemet får namnet SynRM, Synkron ReluktansMotor, och säljs som paket med motor plus frekvensomriktare, i en klass (IE5) över gällande standard.

6. Elektromagnetiska omrörare hetare än någonsin

1937 kom Ludvig Dreyfus på Asea med de första teoretiska idéerna för en elektromagnetisk omrörare som sedan ledde till patent. Första installationen i Sverige var för en stålugn 1947. Numera säljer ABB omrörare för bland annat ljusbågsugnar, skänkugnar, stränggjutning, zink-, aluminium- och kiselugnar. Funktionen är densamma – att röra om och/eller bromsa i en metallsmälta. Helt enkelt en elektrisk lindning som sitter utanför metallsmältan och rör om inne i den. Eftersom smältan har hög temperatur är det en viktig egenskap är att omröraren kan sitta skyddad på betryggande avstånd.

7. Ultrakraftig transformator

ABB levererade en av världens första transformatorer redan 1893. Sedan dess har företaget slagit världsrekord under de senaste 50 åren när det gäller spänningstal för transformatorer. Från världens första transformator för 400 kV och 800 kV växelström till världens kraftfullaste UHVDC-transformatorer för ultrahög 800 kV likström för överföringslänken från Xiangjiaba till Shanghai i Kina - en av världens längsta kraftledningar. På senare år har ABB utvecklat och framgångsrikt testat HVDC-transformatorer och dess komponenter för 1 100 kV.

8. Framtidens gruva

Ovan jord sitter operatörer i kontrollrum och krossar stenblock en kilometer ner i gruvan. ABB har tagit fram teknik för fjärrstyrning som ska göra gruvan säkrare och effektivare. Det är en del av framtidens gruva, där en av trenderna är delvis obemannade gruvor. Bakom detta ligger automationssystemet 800xA från ABB, som sedan tidigare styr och övervakar de övriga anläggningsdelarna, krosstationer, gruvhissar, gruvventilation och pumpar i gruvan.

9. Lindningskopplare

En lindningskopplare kan förenklat beskrivas som en växellåda för högspänning och är en komponent i en transformator. Redan i början av 1900-talet började Asea tillverka lindningskopplare i Ludvika och för ett par år sedan byggde ABB världens effektivaste lindningskopplarfabrik i staden för nästa generations lindningskopplare.

10. Starta mjukt

Att starta en elmotor med en brytare som direkt kopplar på full ström till motorn kan liknas vid en rivstart med en bil. Sådana ”rivstarter” sliter på elmotorn, utrustningen som drivs av motorn och på elnätet. Lösningen heter mjukstartare: en liten grå låda i olika storlekar och modeller för olika motorer och användningsområden. I ABB:s sortiment finns ett 80-tal olika modeller av mjukstartare och den senaste heter PSTX.

Läs mer

Select region / language