”Forskningen är en överlevnadsfråga för ABB”

Mikael Dahlgren är forskningschef för ABB i Sverige. Ett jobb med många utmaningar för att säkra ABB:s produkter i framtiden. 

Mikael Dahlgren är sedan 2014 forskningschef för Corporate Research för ABB i Sverige, och det lyser om honom när han berättar om verksamheten. Han visar oss stolt runt i de olika laboratorierna på Tegnér-området i Västerås.

– Vår stora styrka i Sverige är att vi är så unika med labbresurser. Vi täcker in hela området för ABB, från materiallabb till högspänning, högeffekt och kraftelektronik inom kraftområdet och från mjukvara, kommunikationsteknik och mekatronik till ”user experience” inom automation, berättar Mikael Dahlgren.

Centret i Sverige är det största av ABB:s sju forskningscenter och har cirka 250 anställda. Som forskningschef är det Mikael Dahlgrens uppgift att säkerställa att ABB har framtida teknologi och att företaget kan fortsätta att vara framgångsrikt i ett långsiktigt perspektiv. 

– Forskningen är en överlevnadsfråga för ABB. Om vi inte hade forskning skulle vi långsamt förlora konkurrenskraft. Kanske inte inom de närmaste två-tre åren, men sedan. Och då huvudsakligen bli tvingade att konkurrera på kostnadsbasis och inte på att vi har bättre produkter än våra konkurrenter.

På Corporate research i Sverige samlas forskare från ett 50-tal länder runt om i hela världen. För att locka hit de allra bästa har man sedan länge en medveten strategi där man jobbar nära universiteten och är hela tiden ute på olika konferenser och visar upp ABB.

– I dag har många faktiskt redan som mål att komma till oss, eftersom vi är kända för att vara väldigt bra. Men det beror också på att vi lägger ner så mycket arbete på att vara ute och promovera ABB som ett företag som är teknikledande, säger Mikael Dahlgren.

Han har själv gjort resan från universitetsvärlden till företagsvärlden. Han kom till ABB 1998 med uppdraget att bygga upp magnetområdet. Efter ett par år som gruppchef blev han sedan avdelningschef, och nu är han alltså chef för hela centret. Själv beskriver Mikael Dahlgren sitt nya jobb som ett riktigt drömjobb.

– Ja, det är ett av de bästa jobben man kan ha inom ABB om man älskar teknik och människor, avslutar han.

Läs mer

Select region / language