Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Sverige hett på datacentermarknaden

Inom de närmaste åren kommer det att byggas 250 stora datacenter i världen. Sverige har en unik möjlighet att plocka hem många av de kontrakten.

Trenden började i USA men är idag stark över hela världen. Samtidigt som mängden data som företag samlar på sig ökat kraftigt, ligger också en allt större del av företags värde i just dessa data. 

De som främst intresserar sig för datacenter som tjänst är företag inom finansbranschen, onlinespel, hela ekosystemet kring molntjänster, digital media, som strömmad rörlig bild. Helt enkelt de med högst krav på tillgänglighet, säkerhet och kapacitet nära slutkunden. Den stora trenden idag är att alla företag som har värdefull data, alltså nästan alla företag, tittar mer och mer på datacenter som tjänst. Det handlar om företag från alla branscher.

Många företag som tidigare drev egna datacenter har insett att de numera kan slippa stora och riskfyllda investeringar och istället köpa datacenter som tjänst från en specialiserad leverantör. På så sätt får de säker leverans och kan enkelt skala upp och ned tjänsten efter behov. 

Facebook etablerat i Luleå

Sverige är redan en stor spelare på den globala datacentermarknaden, med Facebooks etablering av ett av sina tre globala datacenter i Luleå som den största juvelen i kronan. Landet rankas som nummer tre i världen över mest lämpliga länder att förlägga datacenter i. 

Flera faktorer spelar in, men en av de viktigaste för globala internetföretag som Facebook är det relativt kyliga klimatet, vilket minskar behovet av dyrbar kylning.
– Det måste inte vara superkallt, men ju svalare desto bättre och om det är stabilt svalt, som i norra Sverige, är det en klar fördel för de kunderna, säger Tomas Sokolnicki, senior investeringsrådgivare inom ICT-området på Business Sweden. 

Tomas Sokolnicki är också ansvarig för Svenska datacenterinitiativet som arbetar med företag och regioner i Sverige för att attrahera stora datacenterbyggare.
– Syftet med initiativet är att få marknaden för datacenter att växa med lite större kliv, säger Tomas Sokolnicki.

Hittills har de lyckats bra. Förutom några mindre etableringar har arbetet resulterat i Facebooks numera två etableringar i Luleå och Digiplex etablering, med Sveriges största kommersiella datacenteryta i Upplands Väsby. 

– I och med Facebooks etablering i Luleå har Sverige hamnat på radarn för flera amerikanska storbolag som en möjlig europeisk expansionsnod. En annan faktor är att en stor del av den ryska trafiken passerar via Sverige, vilket ger affärsmöjligheter i form av datacenterkapacitet, för den som vill erbjuda tjänster för den ryska marknaden, säger Johan Berglund, säljchef på Digiplex.

Driftsäkert, tillgängligt och kostnadseffektivt

Enligt Tomas Sokolnicki lockar förutom kylan även den säkra tillgången på el till ett relativt lågt pris. 
– Den svenska elen har dessutom en attraktiv produktionsmix, med både vatten- och kärnkraft. En etablering i Sverige ger därför företagen en grön stämpel, säger Tomas Sokolnicki. 
 
Tillgången till fiber och kompetens för att sköta ett datacenter är hög i Sverige. Och det är precis så kunderna vill ha det. Driftsäkert, tillgängligt och kostnadseffektivt är nyckelorden som driver företagen framför sig mot datacenterportarna. Det och en till synes omättlig törst efter att kunna hantera större datamängder. 

– Varje sekund skapas nya punkter som man kan samla in data från både från människor och maskiner. Till exempel genererar en flygning över Atlanten 640 terabyte data bara från de fyra motorerna, säger Tomas Sokolnicki. 
Johan Berglund, säljchef på Digiplex, håller med. 

– Och även om trafiken för företagssidan kommer öka stort, så är det inget i jämförelse med vad som händer i hemmet. Tänk dig att du ska kunna se vad du har i kylen genom en app i telefonen, om du glömt brödrosten eller kaffebryggaren på hemma. All trafik mellan maskiner och mellan maskiner och människor innebär datatrafik som i sin tur kräver kapacitet i datacenter.
 

Mer om...