Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Faskompensering

När elmatningen inte räcker till. När energibesparing står högt på agendan. När dålig elkvalitet och övertoner stör utrustningen. Då är faskompensering svaret.


I elnät och elledningar transporteras el i två former: aktiv effekt och reaktiv effekt. Den aktiva effekten är den önskvärda effekten som kan uträtta arbete medan den reaktiva effekten är nödvändig i stort sett bara på vissa ställen i elnätet. Reaktiv effekt behövs exempelvis för att magnetisera elmotorer så att de kan starta, den behövs då bara i elledningen nära motorn. Men ute på elnätet är den reaktiva effekten ungefär som skummet i ett ölglas - det är visserligen också ”öl” liksom den aktiva effektens ”rinnande öl” men det stjäl onödigt utrymme.

Kompenserar 

Ett tekniskt sätt att reglera den reaktiva effekten till rätt mängd på rätt plats är faskompensering, även kallad reaktiv effektkompensering eller shuntkompensering. Sedan många år har ABB utvecklat och tillverkat utrustning för faskompensering, från industriernas spänningsnivåer på 400-1000 V till stora, avancerade anläggningar för 400 kV-nätet. 

De enklaste modellerna ser ut som stående lådor, medan ett filterbatteri med automatisk styrning ryms i ett ställverksskåp, och den mest avancerade faskompenseringsutrustningen består av flera skåp i rad. Kanske ABB:s mest effektiva utrustning när det gäller att spara energikostnader åt kunden.

Industri som spar

Ett vanligt användningsområde är i en industri med motordrifter som behöver reaktiv effekt. Den reaktiva effekten kan industriföretaget få levererad tillsammans med den aktiva effekten i elledningen från elnätsbolaget men den kostar pengar vid överuttag.

Industriföretaget kan lösa en rad problem genom att själv köpa och installera en faskompenseringsutrustning som förser motordrifterna med reaktiv effekt. Man slipper betala till elnätsbolaget och inbesparingen kan röra sig om tiotusentals kronor.

Ökad tillgänglighet är ytterligare en fördel som följer med eget kondensatorbatteri. Faskompenseringen sänker belastningen på transformatorn eftersom strömmen genom den minskar när kondensatorbatterier gör sin insats närmare motorerna. Det minskar risken för haverier och ökar livslängden påtagligt.

Dimensioneras väl

Även om det är enkelt att räkna på inbesparade kostnader krävs en hel del andra beräkningar inför en installation. Dimensioneringen behöver göras med omsorg, främst för att nå rätt nivå för kompenseringen. Installationen ska också kunna följa förändringarna i behovet av reaktiv effekt tillräckligt snabbt.

Intresset för faskompensering är högt både hos elnätsbolagen och hos industrierna. ABB har ett komplett utbud av kompenseringsutrustning och filter, från 400 V till 400 kV. Idag är ABB världens största tillverkare på lågspänningssidan räknat i antal kondensatorelement. Kunden har så mycket att vinna i effektivare energiutnyttjande, lägre kostnader, högre tillgänglighet i anläggningen och högre elkvalitet.

 

Mer om...