Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Vindkraftlänkar till havs

Det handlar om att överföra el från havsbaserade vindkraftparker till land – och att bygga plattformar för utrustning och boende som står emot allt från stormar till fartygskollisioner.


2009 levererades HVDC Light-länken Borwin1 till en ny vindkraftpark ute i Tyska bukten. 2010 fick ABB en order på en ännu större HVDC Light-överföring till en näraliggande vindpark och fler affärer är i sikte, både växelströmslänkar för kortare avstånd och längre HVDC-länkar.

Havsbaserad vindkraft ställer speciella krav på de länkar som överför elen från havet till land. Inom ABB finns lämplig teknik både gällande produkter och system för växelström, AC, och likström, HVDC Light.

Plattformar och kablar

I en havsbaserad vindkraftpark levererar vindkraftverken vanligtvis 36 kV växelström via kablar i ett uppsamlingsnät till en offshore AC-station på en plattform nära verken. I AC-stationen höjs spänningen till normalt 150 kV. Från AC-plattformen leds elen i sjökablar direkt till land, om avståndet är under 8-10 mil, vilket är det vanliga.

Är avståndet längre än 8-10 mil är en HVDC Light-överföring mer kostnadseffektiv då det behövs färre kablar för att överföra energin. Då leds elen från AC-plattformen till en offshore HVDC-station på en annan plattform. I HVDC-stationen omvandlas elen till likström som leds via sjö- och landkabel till en HVDC-station på land, där den omvandlas till växelström för det befintliga elnätet.

Nykonstruktion för salta vindar

Konstruktionen av offshorestationen skiljer sig dock mycket från en landbaserad strömriktarstation. Hus och utrustning på plattformen ute i havet ska klara den svåra yttre miljön och det måste byggas så kompakt som möjligt. All utrustning utom transformatorn ska vara extra lätt att byta, med hjälp av travers och en kran.

Många specialdetaljer ingår också, exempelvis helikopterplatta med friktionsnät, sjösäkerhetsutrustning, reservkraftaggregat för värme och el vid strömavbrott och bostad för eventuellt inblåsta servicetekniker med rum, kök, vatten, nödproviant och slutet avloppssystem.

Mer om...