Sweden - Swedish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kabeldon

Affärsenheten utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer kapslingar, skenor och apparater för kabelskåp och andra lågspänningsfördelningar. Produkterna säljs främst via grossister och OEM i Norden till kunder mestadels inom nätbolag, industri och fastigheter.

Verksamheten finns i Alingsås samt på Business Centers i Sverige.

Chef: Jeanette Gidebring

 Jeanette_Gidebring_390x195