Control Technologies

Control Technologies är en division inom ABB:s affärsområde Process Automation.

Enheten ansvarar för utveckling, marknadsföring och försäljning av automationsprodukter – hård- och mjukvara – samt för övervakning, styrning och optimering.

Enheten har automationsprodukter för alla typer av industrier. Digitaliseringen ger unika möjligheter att hålla ihop data från tillverkningsprocessen med övriga informationssystem inom företaget och göra informationen tillgänglig i realtid.

Chef:Björn Jonsson
Assistent: Cristina Cardani

Kontakta oss
Select region / language