Process Automation

Process Automation förser kunder med produkter och lösningar för instrumentering, automation och optimering av industriella processer. Divisionens kunder är processindustrier såsom olje- och gasproducenter, kraftindustri, kemisk industri, läkemedels-, massa- och pappers-, metall- och mineralindustri, marin industri, VA-verk samt industri för turboladdare. Kundfördelarna är bland annat ökad anläggningsproduktivitet och energibesparingar. 

Ingående affärsenheter:

  • Control Technologies
  • Marine and Ports/ Systems
  • Measurement and Analytics
  • Power Generation
  • Process Industries

Affärsområdeschef: Björn Jonsson
Assistent: Cristina Cardani

Kontakta oss
Select region / language