Process Industries

Process Industries är en division inom ABB:s affärsområde Process Automation.

Process Industries levererar kompletta elektrifierings- och automationslösningar, branschspecifika produkter och livscykeltjänster till kunder inom gruvor, massa och papper, metall, aluminium och cement. Verksamhetens mervärde är djup branschkunskap i kombination med förmågan att integrera både el och automation, vilket resulterar i snabbare starttider, ökad produktivitet och minskade totala investerings- och driftskostnader för kunden.

Kontakta oss
Select region / language