Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Är du student och redo för en utmaning? - tävla med din mest hållbara lösning för en bättre värld!

Ett betydande antal av de industriella elektriska motorer som är i drift idag – i storleksordningen 300 miljoner globalt – är ineffektiva eller drar mycket mer el än de behöver, vilket leder till ett enormt slöseri med energi. Om de ersätts med optimerad, högeffektiv elektrisk drivkedja kan den globala elförbrukningen minskas med upp till 10%. De potentiella energibesparingarna är ungefär 14 gånger Sveriges årliga elförbrukning.

Tävlingsinformation

  • Priser: MacBook och sommarjobb 2021 alt 2022, där det vinnande bidraget vidareutvecklas.
  • Tävlingsteam med 1-3 personer som grupp
  • Coachning och regelbundna möten med ABB:s experter under tävlingsperioden.
  • Mentorskap
  • Bygg ditt nätverk för framtiden
  • Tävlingen är öppen för dig som studerar på universitet/högskola i Sverige

Syfte och mål

Vi på ABB ser detta som en chans att tillsammans med studenter fundera på framtidens lösningar, visa vilka möjligheter som finns inom vårt område och samtidigt knyta tätare kontakt med de som är engagerade i dessa frågor inför framtida rekryteringar.

Den här tävlingen ingår i ABB:s Energy Efficiency Movement där vi uppmuntrar till ökad användning av energieffektiva motorer och frekvensomriktare för att bekämpa klimatförändringarna.

Har du en fråga?

Kontakta oss