Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Power Grids

Affärsområdet Power Grids är världens ledande leverantör av kraft- och automationsprodukter, -system och servicelösningar för hela värdekedjan från kraftgenerering till överföring och distribution av elkraft för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät. 

Affärsområdet erbjuder produkter och lösningar till elnätbolag, industrier, transport- och infrastruktursektorn och fokuserar på att möta behov inom integrering av förnybar energi, den ökande komplexiteten i elnäten, elnätsautomation och mikronät. Affärsområdet erbjuder också ett komplett erbjudande av konsulttjänster samt service- och förvaltningstjänster baserade på ett livscykelperspektiv.

Produktportfölj

Branschportfölj

Länkar